Leegstand in kantoor- en bedrijfspanden

De leegstand in kantoren in Nederland is groot. Op dit moment staat er ongeveer 13,4 miljoen vierkante meter leeg. Hoewel de leegstand gestabiliseerd lijkt, is er nog té weinig economisch herstel om te verwachten dat dit op korte termijn verbetert. Volgens Peter Göbel, hoofd van ING Real Estate Finance lijkt er nu wel een markt vrij te komen voor kwalitatief mindere kantoorpanden. Het gaat hier om panden die inmiddels zijn afgeschreven waardoor deze voor minder geld van de hand worden gedaan. Transformatie Voor vele andere… Lees verder

Beantwoording Kamervragen werking Leegstandverordening in Amsterdam

Op 6 december stelde Tweede Kamerlid De Boer (VVD) vragen aan minister Donner (BZK) aangaande de werking van de leegstandverordening in Amsterdam.  Hier de vragen met de antwoorden van minister Donner. Download hier de PDF: Beantwoording Kamervragen over de werking van de Leegstandverordening in Amsterdam Lees verder

Kamervragen arrest – Ontruiming kraakpand pas na kort geding

Op 1 november jl. stelde kamerlid Van der Steur (VVD) vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie Opstelten over het arrest van de Hoge Raad “ontruiming kraakpand pas na kort geding”. Op 15 november 2011 beantwoordt minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) deze vragen. Download hier de PDF: Kamervragen – ontruiming kraakpand pas na kort geding Lees verder

Leegstand te lijf

In Nederland staan veel panden leeg. Vooral onder kantoren en in de winkelbranche neemt de leegstand sterk toe. Diverse onderzoeken en artikelen1 geven aan dat leegstand een structureel karakter heeft. Van de huidige voorraad kantoorruimte van 47 miljoen m² staat gemiddeld 13,9% leeg. Het structurele aanbod (objecten die drie jaar of langer leegstaan) kwam begin 2010 uit op 1,9 miljoen m². Als er geen actie wordt ondernomen, kan dit oplopen naar 3 miljoen m² in 2011(volgens een landelijk onderzoek van DTZ-Zadelhoff). Leegstand heeft gevolgen voor… Lees verder

Overheid moet afzien van zware heffingen voor corporaties

De Raden voor de leefomgeving en infrastructuur zijn kritisch over de gevolgen van het nieuwe huurbeleid. Ze bepleiten onder meer de ‘investeringspotentie’ van corporaties te activeren in plaats van af te romen. Huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen 33.614 en 43 duizend euro lopen op de woningmarkt het grootste risico in de knel te komen als gevolg van de nieuwe Europese beschikking (woningcorporaties zijn vanaf begin dit jaar verplicht om 90 procent van hun vrijkomende woningen met een maximale huur van 652 euro toe te… Lees verder

VROM maakt handreiking aanpak woonoverlast en verloedering

De VROM-Inspectie heeft een handreiking gemaakt voor gemeenten met daarin alle mogelijkheden die zij hebben om woonoverlast te bestrijden. Woonoverlast, hinder in en rond de woning, kan variëren van verloederde tuinen en achterstallig onderhoud tot extreme overlast door vervallen (drugs-)panden, wietplantages of escalerende burenruzies. Een buurt die langzaam ‘een beetje’ verloedert, kan verworden tot een onleefbare plaats met extreme vormen van overlast of zeer gevaarlijke en ongezonde situaties. Zo’n buurt weer prettig, gezond en veilig krijgen is een hele opgave. De gemeente is vanwege haar… Lees verder