Tag Archives: KLB

Hamit Karakus voorzitter Keurmerk Leegstandbeheer

Hamit Karakus, algemeen directeur van Platform 31 en oud-wethouder van Rotterdam zal vanaf 1 juli de voorzittershamer van het Keurmerk Leegstandbeheer hanteren. Het stichtingsbestuur is zeer vereerd met Karakus’ komst: “Wij gaan onder zijn leiding een nieuwe fase in van professionalisering van de sector en van uitbouw van het Keurmerk.” Lees verder

Klachtencommissie voor bewoners

Wat is er nog frustrerender dan slecht behandeld worden? Nergens terecht kunnen met je klacht. Bewoners van panden (en andere gebruikers) onder beheer van leegstandbeheerders die het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) voeren kunnen sinds dit najaar met hun klachten terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het KLB. Lees verder

Minister Blok over tijdelijke verhuur en anti-kraak wonen

Onlangs heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, de Leegstandwet gewijzigd met het oog op verruiming van de tijdelijke verhuur. Naar aanleiding van deze wijzigingen zijn enkele moties ingediend en aangenomen. Belangrijk is de toezegging van minister Blok met betrekking tot tijdelijke verhuur in plaats van anti-kraak. Aedes (Vereniging van Woningcorporaties) en minister Blok zijn het eens betreft het (negatieve) effect van leegstand op leefbaarheid en de voorkeur voor verhuur onder de Leegstandwet in gevallen waar reguliere verhuur niet mogelijk is. Hierbij is… Lees verder

Kies voor zekerheid en kwaliteit

In Nederland voert men het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Het KLB keurmerk bestaat sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in 2010 en dient ter bescherming van bewoners en eigenaren. In de Wet Kraken en Leegstand wordt kraken verboden, maar wordt tevens beoogd langdurige leegstand tegen te gaan. Tijdelijk beheer van leegstand kan in dit laatste geval een goede invulling zijn, mits dit aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Het KLB keurmerk ziet erop toe dat aangesloten leegstandbeheerders aan de kwaliteitsnormen voldoen. Kwaliteitsnormen Leegstandbeheer De kwaliteitsnormen… Lees verder

Interveste voldoet aan Keurmerk Leegstandbeheer 2012

Deze week hebben bij Interveste de jaarlijkse audits weer plaatsgevonden voor het Keurmerk Leegstandbeheer. Hieruit bleek wederom dat door Interveste op alle fronten ruimschoots wordt voldaan aan de eisen die het Keurmerk Leegstandbeheer aan haar leden stelt. Interveste zal in 2012 dan ook het keurmerk blijven voeren. Op 6 oktober van dit jaar zijn de aanvullende eisen voor 2012 besproken door de leden van het KLB. Zo heeft Interveste een verbod op interne pandcontroles voorgesteld. Dit heeft het echter niet gehaald, er is weinig animo voor bij de… Lees verder

Keurmerk Leegstandbeheer

Waarom een keurmerk voor de antikraakbureau’s? De antikraakbranche is fors gegroeid en geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Momenteel zijn er zo’n 40 antikraakbureau’s actief waarvan een tiental grotere antikraakbedrijven. Zij hebben gezamenlijk een keurmerk laten ontwikkelen en momenteel is een gedeelte van de antikraak-organisaties die in Nederland actief zijn, aangesloten. Doelstellingen Keurmerk “Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) is om de criteria en normen, waaraan de aangesloten ondernemingen moeten voldoen, inzichtelijk te maken aan de consument, de overheid en private opdrachtgevers. Het wordt hierdoor voor… Lees verder