Tag Archives: Leegstandsverordening

Beantwoording Kamervragen werking Leegstandverordening in Amsterdam

Op 6 december stelde Tweede Kamerlid De Boer (VVD) vragen aan minister Donner (BZK) aangaande de werking van de leegstandverordening in Amsterdam.  Hier de vragen met de antwoorden van minister Donner. Download hier de PDF: Beantwoording Kamervragen over de werking van de Leegstandverordening in Amsterdam Lees verder

Tilburg tweede gemeente met leegstandsverordening

Het Tilburgse College van B&W wil een meldingsplicht invoeren voor panden (niet-woningen) die langer dan een half jaar leeg staan. Dit staat in de leegstandsverordening Tilburg 2012 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is voorgelegd. Het gaat alleen om panden in bepaalde gebieden. Buiten deze gebieden stelt het college een vrijwillige leegstandsmelding voor. Ook wil het college een meldingsplicht voor panden in gebieden waar wonen boven winkels gestimuleerd wordt. De verordening is een aanvullend instrument op maatregelen die al getroffen zijn om leegstand en verpaupering… Lees verder