Tag Archives: Leegstandwet

Alleen nieuwe woning met goed huurderverleden

In de woning van huurder heeft de politie harddrugs aangetroffen. Huurder is daarvoor veroordeeld en is enkele maanden gedetineerd geweest. Verhuurster heeft de huur van de op grond van de Leegstandwet verhuurde woning opgezegd en heeft vervolgens via de rechter een ontruimingsvonnis verkregen, omdat huurder niet wilde vertrekken. De woning is daarop door de deurwaarder ontruimd. Lees verder

Zoetermeerweken: Open Huis groot succes

Afgelopen vrijdagmiddag op 2 oktober 2015 heeft het Open Huis aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer weer plaatsgevonden. En met succes! Bijna honderd man ging in op de uitnodiging om met eigen ogen de tientallen tijdelijke huurwoningen in de galerijflat te bekijken. Lees verder

Bruikleen is van korte duur, weet u

De bewoners weten dat de bewoning tijdelijk is en op korte termijn kan eindigen. De aanvankelijke renovatieplannen lopen vertraging op en de bewoners beginnen zich steeds meer thuis te voelen. Het is heerlijk wonen en ze verwachten dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Wanneer de opzegging komt, baalt een aantal bewoners en doet - zonder succes - een beroep op huurbescherming Lees verder

Leegstand niet gemeld uit vrees voor bekendmaking

De gemeente heeft de eigenaars van gedeeltelijk leegstaande kantoren gewezen op de meldplicht die zij op grond van de Leegstandverordening hebben. De eigenaars verlangen echter eerst de garantie dat de door hen verstrekte informatie niet openbaar zal worden gemaakt. De gemeente wil wel bevestigen dat er geen plannen zijn om leegstandsmeldingen openbaar te maken, maar geeft geen garantie voor de verwerking van de gegevens in de toekomst. Lees verder

Kies voor zekerheid en kwaliteit

In Nederland voert men het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Het KLB keurmerk bestaat sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in 2010 en dient ter bescherming van bewoners en eigenaren. In de Wet Kraken en Leegstand wordt kraken verboden, maar wordt tevens beoogd langdurige leegstand tegen te gaan. Tijdelijk beheer van leegstand kan in dit laatste geval een goede invulling zijn, mits dit aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Het KLB keurmerk ziet erop toe dat aangesloten leegstandbeheerders aan de kwaliteitsnormen voldoen. Kwaliteitsnormen Leegstandbeheer De kwaliteitsnormen… Lees verder

Met veel plezier tijdelijk huren in Rotterdam

Vinanda Baas woont sinds 1 juni in een tijdelijk huur appartement aan de Robert Kochplaats in Rotterdam. Wij spraken haar over het wonen aan de Robert Kochplaats en haar ervaringen met Interveste. Lees het hele verhaal van Vinanda op de testimonial pagina van Interveste.     Heeft u na het lezen van de testimonial interesse in een woning aan de Robert Kochplaats in Rotterdam? Kijk dan bij het aanbod tijdelijk huren. Lees verder

Nieuwe Leegstandwet ook van invloed op vergunningen

De nieuwe Leegstandwet kent een aantal wijzigingen met betrekking tot vergunningen. Zo kunnen vergunningen voor sloop- en renovatiewoningen door de wetswijzigingen maximaal vijf maal verlengd worden. In de oude situatie was dit drie maal. Deze wijziging geldt voor nieuwe en bestaande vergunningen. De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop – en renovatiewoningen wordt dus verlengd tot zeven jaar. De vergunningverlening voor koopwoningen is ook gewijzigd. Er wordt eenmalig een vergunning verleend voor de duur van vijf jaar, zonder mogelijkheid tot verlenging na afloop van deze… Lees verder