Huurder komt niet weg met vervalste inkomensverklaring

Corporaties moeten het inkomen toetsen van alle woningzoekenden die bij haar een woning willen huren. Blijken de door een huurder verstrekte inkomensgegevens te zijn vervalst, zoals in dit geval, dan is de sanctie duidelijk: bedrog leidt tot ontruiming.   15  

De casus

Huurder heeft een vervalste inkomensverklaring van de Belastingdienst (inmiddels “verklaring geregistreerd inkomen” genoemd) als zijn eigen inkomensverklaring gebruikt en de onjuiste gegevens ook op het inkomensregistratieformulier van verhuurster vermeld. Mede op basis van dat inkomensregistratieformulier is verhuurster met huurder een huurovereenkomst aangegaan. Het bedrog van huurder komt echter al snel aan het licht: de door huurder ingediende inkomensverklaring blijkt geen origineel door de Belastingdienst verstrekt document. BSN nummer en postcode wijken op de verschillende stukken af en verder valt op dat het lettertype van de adresgegevens op de verklaring van de Belastingdienst een afwijkende grootte heeft. Direct na de ontdekking van het bedrog heeft verhuurster de huurovereenkomst op grond van bedrog en dwaling buitengerechtelijk vernietigd, en ook bij de politie aangifte van valsheid in geschrifte gedaan. Huurder verblijft zonder recht of titel in de huurwoning, aldus verhuurster, maar weigert vrijwillig te vertrekken.

Het oordeel van de rechter

Huurder kon geen eigen inkomensverklaring van de Belastingdienst of een accountantsverklaring overleggen, en heeft daarom zonder dat zijn vriendin dat wist een recente inkomensverklaring van haar laten inscannen en daarop gegevens gewijzigd. Huurder heeft die vervalste verklaring vervolgens als zijn eigen inkomensverklaring aan verhuurster gepresenteerd. Huurder heeft ook het inkomensregistratieformulier van verhuurster bewust onjuist ingevuld en ondertekend, en dat staat volgens de rechter gelijk aan valsheid in geschrifte en bedrog. Vanwege dit bedrog heeft verhuurster de gesloten huurovereenkomst dan ook volkomen terecht buiten rechte vernietigd, stelt de rechter vast. Dat huurder dringend woonruimte nodig had en geen andere uitweg zag, kan natuurlijk geen rechtvaardiging voor de misleiding vormen. Verhuurster heeft er belang bij dat potentiële huurders haar bij het aangaan van de huurovereenkomst van juiste gegevens voorzien. Verhuurster heeft bovendien tegenover andere woningzoekenden, die wel eerlijke informatie verstrekken, een verantwoordelijkheid om woningzoekenden die vals spelen daarvan niet de voordelen te laten genieten. Dat huurder zich als een goed huurder gedraagt, kan huurder niet baten, omdat de huurovereenkomst door de vernietiging in feite nooit tot stand is gekomen. Dat betekent dat huurder zonder recht of titel in de woning verblijft en dat zijn verblijf jegens verhuurster onrechtmatig is. Verhuurster heeft er belang bij zo spoedig mogelijk een einde aan die toestand te maken en weer de beschikking over de woning te krijgen. Huurder komt niet weg met vervalste inkomensverklaring en moet de woning ontruimen. (Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant van 12 februari 2016, niet gepubliceerd)

Facebook antwoorden