Rijksmonumenten krijgen impuls van € 34 miljoen

Dit jaar wordt er €34 miljoen extra gereserveerd voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Minister van Engelshoven verklaart dat deze monumenten ook in goede staat doorgegeven moeten worden aan onze kinderen en kleinkinderen en daarom wordt er extra geld gereserveerd.

Via de website van de Rijksoverheid laat van Engelshoven weten:”Kerken, molens, boerderijen, buitenplaatsen en andere monumentale gebouwen geven de verhalen van dorpen, steden en ons land een gezicht. Het is dan ook belangrijk in erfgoed te investeren om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers.”

34 miljoen naar Rijksmonumenten in Nederland
Bron: Facebook Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 34 miljoen naar Rijksmonumenten

Monumenten krijgen een impuls

De belangrijkste monumenten die extra kunnen gaan investeren in renovatie en behoud zijn de Stevenskerk in Nijmegen (€5,5 miljoen), de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda (€ 4,9 miljoen), de Domkerk in Utrecht (2,1 miljoen) en het Kloostercomplex Sint Anna in Venray (€ 3,5 miljoen).
Kleine monumenten als buitenplaats Over Holland in Nieuwersluis, boerderij De Haar in Ambt-Delden en Villa Alpha in Warnsveld kunnen dit jaar ook rekenen op geld voor restauratie.

De subsidie is een tegemoetkoming als de projecten voldoen aan de criteria. Zo moeten de eigenaren van de projecten zelf 30% meebetalen aan de restauratiekosten. Het gaat in totaal om 27 projecten.

Molens

In Nederland zijn momenteel ruim 1100 molens. Voor 50 van deze molens, die monumentaal of bijzonder zijn, wordt ook € 3,5 miljoen gereserveerd. Ze kunnen dan gerenoveerd worden of krijgen een grondige onderhoudsbeurt.

Mobiel erfgoed

Mobiel erfgoed zijn objecten die in tegenstelling tot gebouwen vrijelijk kunnen bewegen zoals (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen. In totaal is er voor dit historische mobiel erfgoed 1 miljoen euro gereserveerd. De bedoeling is dat een groter publiek van dit mobiele erfgoed moet kunnen genieten.

 

Facebook antwoorden