Sloopwoningen sociale sector – beheer woningen

De herstructurering van woonwijken vraagt om een bijzondere benadering. Soms biedt tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet uitkomst, maar vaak is meer flexibiliteit gewenst zonder dat dit ten koste van de zekerheid gaat. In die gevallen plaatst Interveste tijdelijke bewoners in de woningen op basis van bruikleen – eventueel in aansluiting op de verhuur. 

Sociale huurwoningenVeel van de woningen in de sociale sector zijn inmiddels verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van vandaag de dag. Soms kan dit opgelost worden door de woningen te renoveren bijvoorbeeld door de gehele woning opnieuw te isoleren. Soms zijn rigoureuzere maatregelen nodig zoals sloop en nieuwbouw. Hier kunnen maanden, soms jaren overheen gaan omdat voor de huidige bewoners een nieuwe plek gevonden moet worden.

Tot die tijd plaatst Interveste tijdelijke bewoners, huiswachten, die niet alleen wonen maar ook waken. Onze goed geïnstrueerde huiswachten worden voorzien van een brandveiligheidpakket en kunnen dag en nacht een beroep doen op onze calamiteitendienst. Daarnaast biedt Interveste voor grotere projecten huismeesterdiensten, een aantrekkelijk alternatief voor een reguliere onderhouds- of bewakingsservice. Omdat ook de betrokkenheid van buitenaf van belang is, informeren wij politie, brandweer en omwonenden.

Een unieke werkwijze die maximale zorg, representativiteit en leefbaarheid van de woonomgeving garandeert.