Antikraak schoolgebouw

Tijdelijke-werkplek-Interveste-Kruisstraat-Atelier-12

Als eigenaar of beheerder van een leegstaand schoolgebouw wenst u een voor uw pand geschikte oplossing. Door de bedrijfsmatige bestemming is tijdelijk bewoning soms niet mogelijk of gewenst. Interveste biedt in die gevallen de volgende oplossing: gebruik van het pand door startende ondernemers (antikraak dienst) of andere organisaties.

Nauwkeurig geselecteerde kandidaten houden uw schoolpand representatief en bieden bescherming tegen kraak, vandalisme, onopgemerkte schade en verwaarlozing. Zo voorkomt u waardevermindering en bevordert de kans op verhuur of verkoop. Deze vorm van beheer is overigens ook bij renovatie of sloop bijzonder goed toepasbaar.

Kantoor, bedrijf of expositie in uw pand

Voor bijvoorbeeld beginnende ondernemers is goedkope en flexibele bedrijfsruimte van belang. Het opstarten van een onderneming brengt veel onzekerheden met zich mee en langlopende huur- contracten en hoge huren vormen daarbij een flinke belemmering. Interveste biedt starters via tijdelijke kantoorruimte of tijdelijke bedrijfsruimte in onder andere klaslokalen de mogelijkheid om hun ondernemersplan zonder hoge aanloopkosten in de praktijk te toetsen. Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van het schoolgebouw worden overeenkomsten van tijdelijke huur, dan wel overeenkomsten van bruikleen met de ondernemer gesloten.

De starter krijgt hiermee een unieke kans en het  tijdelijke leegstandsprobleem van uw schoolgebouw is opgelost. Vastgoedbescherming met een minimaal risico voor u en maximale kansen voor een ander.

Bent u geïnteresseerd in tijdelijke bedrijfshuisvesting in uw leegstaand schoolgebouw? Gebruik dan ons contactformulier.