Langere looptijd vergunning Leegstandwet? Opgelet!

Langere looptijd vergunning Leegstandwet? Opgelet!

De pot verwijt de ketel

Huurders A en B hebben al een hele tijd ruzie met elkaar. Volgens A had verhuurster aangifte moeten doen bij de politie en moeten aandringen op een grondig onderzoek. Verhuurster had bovendien ook zelf een buurtonderzoek moeten instellen, observaties moeten laten uitvoeren…

Krakers bij de koop inbegrepen

B houdt zich bezig met de aankoop, restauratie en verhuur van panden in het historisch centrum van de gemeente. Voor de transformatie van een door B aangekocht voormalig schoolgebouw heeft de provincie een subsidie van 100.000 euro verleend.

Jaar gewacht én nog geen concrete plannen

Omdat met huurders altijd overeenstemming wordt bereikt over hun vertrek, wacht verhuurster af in plaats van de ontbinding van de huurovereenkomst met huurder te vorderen. Wanneer de tijd begint te dringen, spant verhuurster alsnog een kort geding aan om de woning snel…

Recht op privacy vs. toezicht op gebruik

Overtreder is normaliter de persoon die een voorschrift daadwerkelijk schendt, dus degene die zelf een ongeoorloofde handeling verricht. In bepaalde omstandigheden kan echter ook degene die niet zelf de handeling verricht als overtreder worden aangemerkt. Zoals in dit geval, waarin volgens de…

Gedrag rondom de woning telt ook!

Een huurder (of bruiklener) moet zich netjes gedragen, moet een woonruimte met zorg gebruiken en mag ook in de leefomgeving geen overlast veroorzaken. De huurder kan dus niet alleen worden aangesproken op gedrag ín maar ook rondom de woning - zijn eigen…

Steeds te laat betalen = ontruimen

Het betalen van de huur is een zogenaamde brengplicht: de huurder moet vóór de eerste dag van de maand de huur van die maand betalen. Natuurlijk zijn er huurders die menen dat ze in de loop van de maand of zelfs aan…

Ik was net even naar de Gamma, voor verf

Naar aanleiding van meldingen van omwonenden dat de woning niet door huurder zelf wordt bewoond, stelt verhuurster een adresonderzoek in en legt zij ook een huisbezoek af. In de woning worden twee Chinese mannen aangetroffen, die geen Nederlands spreken.

Mag voordeur van huurder niet meer in beeld?

De verhouding tussen huurder en de familie B, buren van elkaar en beiden huurders van dezelfde woningstichting, is niet goed. Er zijn bemiddelingsgesprekken gevoerd en die hebben geleid tot een aantal afspraken. In feite komen die afspraken erop neer dat de buren…

Bewindvoerder wil wel, maar huurder wil niet

Het is inmiddels een uitgemaakte zaak dat de verhuurder met een vordering tot ontbinding en ontruiming bij de bewindvoerder en niet bij de huurder moet zijn. Maar hoe liggen de verhoudingen bij opzegging en vrijwillige ontruiming? De bewindvoerder heeft na de ontdekking…