Gelijke kansen dankzij vrijwilligerswerk

Let op: Interveste is overgenomen door Gapph. Verwijzingen naar diensten en activiteiten van Interveste kunnen inmiddels zijn vervallen.

Alle Rotterdamse Helden hebben hun eigen motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zo is Hanne Bruijnes (22 jaar) begonnen met vrijwilligerswerk nadat ze haar huurcontract bij Interveste had getekend. Hierin vragen ze aan de huurders om door middel van vrijwilligerswerk iets terug te doen voor de stad.

Rotterdamse Helden

Rotterdamse helden is een initiatief van Unie van Vrijwilligers en bestaat uit mensen die graag mensen willen helpen in hun eigen stad. Juist door het uitvoeren van de dagelijkse dingetjes zijn zij zo bijzonder. Op basis van interesses, voorkeuren en beschikbare tijd zoekt Rotterdamse helden naar vrijwilligerswerk dat bij jou als persoon past.

Hoe vind je het om vrijwilligerswerk te doen?

dame achter de laptop

Hanne woont in Rotterdam en is naast haar studie vrijwilliger bij Unie van Vrijwilligers. Ze geeft huiswerkbegeleiding aan Jana, die nog op de basisschool zit. ‘Zelf studeer ik rechtsgeleerdheid en Jana weet nu al dat zij dit ook wil gaan studeren. Regelmatig stelt ze mij vragen over de opleiding, en laatst heb ik haar geholpen met haar werkstuk over de advocatuur. Ik vind het fijn dat ik haar kan helpen, ik ben van mening dat onderwijs erg belangrijk is en iedereen een gelijke kans verdient. Een eventuele taalachterstand mag hierin geen belemmering zijn. Bovendien leer ik er zelf ook veel van. Alle stof van de basisschool komt weer voorbij, van zinsontleding tot rekenen en topografie!’

Typisch Nederlands

‘Naast het huiswerk dat we samen maken, hebben we ook vaak leuke gesprekken en komt Jana regelmatig met andere vragen dan huiswerk gerelateerd. Dit levert soms grappige momenten op. Ik herinner mij dat Jana één van de eerste bijlessen, in reactie op mijn vraag of er nog onduidelijkheden waren, graag van mij wilde weten waarom de juffen op haar basisschool de hele dag thee drinken. Onvoorbereid op een dergelijke vraag heb ik bedacht dat volwassen mensen nou eenmaal vaak ofwel thee, of koffie drinken. De hele dag koffie drinken leek mij niet bevorderend voor de nachtrust, dus dat zou de keuze voor thee moeten verklaren. Ik ben er aardig vanaf gekomen met dat antwoord maar ze ging nog wel navraag doen bij haar juf.’

Wat wil je nog meegeven?

‘Ik zou iedereen die bereid is om vrijwilligerswerk te doen willen adviseren om gewoon eens vrijblijvend contact op te nemen met Rotterdamse Helden. Ik heb ervaren dat zij erg goed kunnen voorzien in advies en informatie over de mogelijkheden die passen bij jouw wensen en beschikbaarheid.’