Gemeente IJsselstein lovend over Interveste

Begin december 2017 heeft Interveste het voormalig schoolgebouw de Pijler-Groenvliet in IJsselstein in beheer genomen. Door middel van een op maat gestelde overeenkomst voor onbepaalde tijd gingen Interveste en de gemeente IJsselstein de samenwerking aan.

IJsselstein beheer schoolgebouw gemeente
De Pijler werd beheerd door Interveste

In overleg werd besloten om zes bewoners te plaatsen in zes ruimtes. Dit ging via een antikraakovereenkomst, die we ook wel bruikleenovereenkomst noemen. 
De binnendienst en de buitendienst van Interveste pakten hun werkzaamheden na het akkoord nog dezelfde dag op. De binnendienst zet het pand online, screent de kandidaten en plant bezichtigingen in. Het pand werd onder andere opgenomen in de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van Interveste en Interveste fungeerde als aanspreekpunt voor onderhoudskwesties met betrekking tot het pand. Op basis van een grondige screening heeft Interveste vóór 11 december een optimale bezetting bereikt met zes verantwoordelijke bruikleners die het pand veilig houden en beschermen. De buitendienst zorgt ervoor dat deze bewoners de juiste contracten krijgen en snel hun nieuwe vertrekken kunnen bewonen.

In april 2018 is de bruikleenovereenkomst opgezegd, zodat de bewoners voldoende tijd hebben om het pand te verlaten. Vanaf juni 2018 leent het pand zich weer voor zijn originele bestemming. Een basisschool zal dan weer gebruik gaan maken van het schoolgebouw.

Prettige samenwerking met Interveste

De gemeente IJsselstein geeft aan een prettige samenwerking te hebben ervaren met Interveste. Het contact verliep soepel, waarbij zaken snel werden opgepakt. Zoals de gemeente IJsselstein wenste, werden zij ontzorgd in het beheer van het pand en werden er regelmatig pandcontroles uitgevoerd. Tot slot ontvangt Interveste een mooi compliment van Paul Mattijssen, het contactpersoon van de gemeente IJsselstein: “Jullie verzorgen leegstandbeheer zoals het hoort, ga zo door!”.

Gemeente IJsselstein lovend over Interveste
Schoolgebouw in IJsselstein