Good night, sleep tight, don’t let the bedbugs bite

Het Engelse rijmpje lijkt niet meer van deze tijd, maar de bedwants (bedbug) is terug van weggeweest. De kleine bloedzuigers verspreiden zich onder andere via de bagage van reizigers en tweedehands spullen en vormen een toenemend probleem. De bedwants houdt zich schuil in bedden, maar ook achter het behang, wachtend op een volgend slachtoffer. Huurster en haar kinderen hebben huiduitslag die duidt op de aanwezigheid van bedwantsen.

De casus

In de woning van huurster zijn al vijf keer bestrijdingsmiddelen toegepast in verband met de overlast die volgens huurster door bedwantsen wordt veroorzaakt. Huurster gaat ervan uit dat verhuurster dit probleem (gebrek) moet oplossen en is haar maandelijkse huurverplichting voor 50 % gaan opschorten. Verhuurster betwist dat er bedwantsen zijn en sprake is van een gebrek, en heeft bij de kantonrechter de ontbinding van de huurovereenkomst, de ontruiming van huurster en betaling van de achterstallige huur gevorderd. De kantonrechter is tot de voorlopige conclusie gekomen dat in de huurwoning inderdaad bedwantsen aanwezig zijn en dat de aanwezigheid van die moeilijk te verdrijven insecten een gebrek oplevert. Verhuurster heeft tegen dat voorlopige oordeel tussentijds hoger beroep ingesteld, omdat uit haar onderzoek zou blijken dat er helemaal geen bedwantsen zijn. Zij vordert een veroordeling tot betaling van de volledige huur, inclusief de achterstand.

Het oordeel van de rechter

Volgens het hof staat echter wel vast dat in de woning bedwantsen aanwezig zijn. Het onderzochte insect is geïdentificeerd als een bedwants, en ook de huisarts heeft verklaard dat de door huurster naar het spreekuur meegenomen insecten leken op bedwantsen en dat huurster en haar kinderen diverse keren met een huiduitslag op het spreekuur waren verschenen die op bedwantsen duidde. Maar, zegt het hof, de aanwezigheid van bedwantsen in de gehuurde woning levert in dit geval geen gebrek op. Verhuurster heeft overtuigend betoogd dat bedwantsen in een woning terecht kunnen komen doordat zij mee worden genomen door bewoners en hun huisraad. Huurster zegt alleen maar dat zij de bedwantsen niet heeft binnengehaald en dat niet is bewezen dat de aanwezigheid daarvan op haar handelen is terug te voeren. Huurster heeft op geen enkele manier aangetoond dat de aanwezigheid van bedwantsen niet door haar toedoen, maar door toedoen van de verhuurder of een vorige huurder is veroorzaakt, of aan een andere aan de woning inherente oorzaak is te wijten. Daarbij komt, vervolgt het hof, dat de vorige huurders van de woning en ook huurders van soortgelijke woningen in de buurt niet hebben geklaagd over overlast van bedwantsen, en huurster niet meteen bij aanvang van de huur maar pas na verloop van tijd daarvan last heeft gekregen. Het hof gaat er daarom van uit dat de beestjes met huurster en/of haar interieur de huurwoning zijn binnengekomen en dus geen sprake is van een gebrek. De kantonrechter moet de behandeling van de zaak voortzetten en daarbij rekening houden met deze uitspraak van het hof. (Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1922)