Groot tekort sociale huurwoningen vraagt om alternatieven

De druk op de sociale woningmarkt loopt zo hoog op dat gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Er komen te weinig sociale huurwoningen vrij in gemeenten om de lokale hulpbehoevende ouderen, psychiatrische patiënten, gehandicapten, mensen met lage inkomens en vluchtelingen onder te brengen.

Kantoorpanden-algemeen

De gemeente Almere bekijkt of gemeentelijke gebouwen zo aangepast kunnen worden, dat ze getransformeerd kunnen worden tot sociale huurwoningen. Naast reguliere woningzoekenden kunnen de woningen ook toegewezen worden aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook worden de mogelijkheden overwogen om commercieel vastgoed, zoals kantoren een herbestemming te geven als woonruimtes.

Koepelorganisatie ActiZ en koepelorganisatie voor woningbouwcorporaties Aedes onderzoeken of het mogelijk is om asielzoekers onder te brengen in zorgcentra met leegstand. Nu gaat ongeveer 6 procent van alle vrijkomende woningen naar asielzoekers met een verblijfsvergunning. Aedes verwacht dat dit percentage in 2015 oploopt tot ongeveer 10 procent. Bij ActiZ zijn 420 zorginstellingen aangesloten. ActiZ maakte vorig jaar de inschatting dat 200 van de circa 2000 verzorgings- en verpleeghuizen volledig of deels leeg komen te staan.

De woningbouwcorporaties steunen de inspanningen om leegstaande overheidsgebouwen en verzorgingstehuizen snel bewoonbaar te maken en Aedes vraagt de overheid daarom een aantal regels te versoepelen om dit realiseren. Aedes stelt daarbij voor om meerdere vluchtelingen in één sociale huurwoning onder te brengen. ‘De belemmeringen zijn bij ons bekend en we nemen ze zeer serieus’, zegt de woordvoerder van Minister Stef Blok (Wonen). “Voor 1 november stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer waarin hij daarop antwoord geeft.”

Bron: Aedes/Omroep Flevoland/Dagblad van het Noorden

Facebook antwoorden