Hennepkwekerij? Nee, hennepboilies voor de visserij

Hennep is blijkbaar niet alleen aantrekkelijk voor de mens. Ook vissen zijn er dol op, en met name karpers. Karpervissers verwerken daarom vaak hennep in hun zelfgemaakte lokvoer. Hennepzaad, wel te verstaan, gekiemd of gemalen en verwerkt in zogenaamde boilies (deegballetjes). Op de vraag of karpers ook zo dol zijn op gedroogde wiettoppen krijgen we hier geen antwoord. Wel op de vraag of het voorhanden hebben ervan voor huurder gevolgen heeft.

De casus

De politie heeft op de zolder van het gehuurde een schaar aangetroffen, een zak hennep met een gewicht van 938 gram en twee zakken met hennepknipafval van 2570 gram en 1354 gram. Verhuurder start een procedure om huurder te ontruimen, omdat deze in het gehuurde een hennepdrogerij, hennepkwekerij en hennepknipperij in werking heeft gehad en daardoor overlast in zijn woonomgeving heeft veroorzaakt. Bovendien bestaat een betalingsachterstand van twee maanden. Huurder was niet op de zitting en is bij verstek veroordeeld, maar heeft tegen de uitspraak verzet aangetekend. Volgens hem ging het helemaal niet om een kwekerij, drogerij of knipperij. Z, de oudste zoon van huurder, had op straat twee zakken met hennepafval gevonden die hij, een fervent karpervisser, voor hennepboilies wilde gebruiken. Z, die door een ongeval hersenletsel heeft opgelopen, heeft de inhoud van de zakken op zolder te drogen gelegd en is dit vervolgens compleet vergeten. Huurder wist daarvan niets af. De schaar was geen knipschaar maar een gewone schaar en het ging om (deels) verrotte wiettoppen, waarmee geen winst viel te behalen. Huurder is arbeidsongeschikt, alleenstaand en heeft verschillende medische aandoeningen. Door een gedwongen ontruiming zou hij dakloos worden. De huurachterstand is niet groot en er is een regeling getroffen, die huurder ook nakomt.

Het oordeel van de rechter

In de tuin van het gehuurde bevonden zich wel vier hennepplanten, maar die waren voor privégebruik bestemd, aldus de rechter. Uit niets blijkt verder dat in het gehuurde een kwekerij in werking is geweest. Ook zijn geen objecten voor het drogen of knippen van hennep aangetroffen, en werd niet gehandeld in hennep of hennepproducten. Van bedrijfsmatige activiteiten in of vanuit het gehuurde is dan ook geen sprake geweest en van een bestemmingswijziging van het gehuurde evenmin. Er is ook geen sprake geweest van overlast voor de woonomgeving of van aan een hennepkwekerij verbonden risico’s. De enkele aanwezigheid van een (grote) hoeveelheid hennep in het gehuurde levert in dit geval geen tekortkoming op. Voor de (beperkte) huurachterstand heeft verhuurder een verstekvonnis verkregen en is een betalingsregeling getroffen. Dat huurder structureel achterstanden in de betaling van de huur laat ontstaan, is niet aangetoond. De conclusie is dan ook dat, voor zover het de aanwezigheid van hennep betreft, het niet gaat om een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en, voor zover daarvan ten aanzien van de huurachterstand wel sprake is, deze niet de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt. Huurder wordt daarom alsnog in het gelijk gesteld. (Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant van 13 juni 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:2300)