Huisvesten Oekraïense vluchtelingen: Hoe doen we dat?

’s-Hertogenbosch – Leegstandbeheerder Interveste zet zich op passende wijze in voor het beheer van huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen, zonder schaarste op de Nederlandse woningmarkt te belasten.  

Interveste helpt op grote schaal mee aan het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. In een vlot tempo hebben wij hier de afgelopen weken veel ervaring mee opgedaan, wat heeft geleid tot een bruikbaar en goed concept om deze speciale vorm van huisvesting te begeleiden en verzorgen. Omdat deze mensen een gebrek aan kennis van Nederlandse taal en gebruiken hebben, heeft Interveste direct contact met gemeenten en woningcorporaties, die de leiding hebben in deze bijzondere vorm van huisvesting.

Geen bewoonde panden

Echter, voorziet Interveste enkel in beheer en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen als het gaat om leegstaande objecten die nog niet bewoond zijn. Dit om de actuele schaarste op de woningmarkt binnen Nederland zo min mogelijk te belasten. Huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is mogelijk in onder andere grotere verzamelpanden, zoals: leegstaande scholen, zorginstellingen of vakantieparken.

Huisvesting met inzet van vrijwilligers

Naast het beheer van huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen, zet Interveste zich ook in voor het welzijn van deze mensen. Middels een mooie community van ruim 8000 vrijwilligers biedt in-house vrijwilligersorganisatie Club van Vrijwilligers een veilige basis voor iedere bewoner, om het integratietraject een stukje vertrouwder te maken.

ukraine - oekraïne
ukraine – oekraïne