Huisvesting vluchtelingen moet professioneel plaatsvinden

Let op: Interveste is overgenomen door Gapph. Verwijzingen naar diensten en activiteiten van Interveste kunnen inmiddels zijn vervallen.

Op dit moment zijn de 25 Veiligheidsregio’s in samenwerking met gemeenten plannen aan het maken voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze huisvesting moet wel professioneel plaatsvinden om te voorkomen dat huisvesting plaats gaat vinden op onveilige wijze.

Leegstaande panden moeten op kwalitatief juiste wijze geschikt gemaakt worden voor bewoning, aldus het Keurmerk Leegstand Beheer. Het Keurmerk bestaat inmiddels ruim 10 jaar en ziet toe op de kwaliteit van het leegstandbeheer. ‘Voorkomen moet worden dat in alle haast, Oekraïense vluchtelingen gehuisvest worden in brandonveilige omstandigheden en in kwalitatief slechte huisvesting’ aldus Koos Karssen, voorzitter van het Keurmerk. ‘De overheid zou er voor moeten kiezen om zowel de inrichting als het beheer van de panden over te laten aan gecertificeerde leegstandbeheerders’, zo vervolgt Karssen.

De branchevereniging VLBN sluit zich hier bij aan. ‘Een aantal van onze leden inventariseert al welke panden geschikt zijn en biedt deze aan bij gemeenten’ geeft voorzitter Ton Ruhe aan. ‘De samenwerking tussen partijen is over het algemeen goed en iedereen beseft dat we snel opvang en huisvesting moeten regelen’ aldus Ruhe.

Zowel de VLBN als het Keurmerk Leegstand Beheer zien wel de reflex bij een aantal partijen om woningen en panden waar nu mensen ‘antikraak’ wonen, aan te bieden voor de opvang van vluchtelingen. In veel gevallen wordt er voor gekozen de huidige bewoners daar te laten wonen en dit aan te vullen met vluchtelingen. Dat is een goede ontwikkeling, gekozen wordt om de huidige bewoners te laten wonen en aan te vullen met vluchtelingen, zeker voor de sociale integratie van de vluchtelingen. ‘Bij een gemengde bewoning zorgen de antikraak bewoners voor de opvang en begeleiding, waardoor de vluchtelingen beter opgevangen worden’ geeft Ruhe aan.

In enkele gevallen moeten de antikraak bewoners wijken voor de vluchtelingen en dat leidt tot spanning. ‘Er is in Nederland een groot tekort aan woonruimte. Op dit moment wonen circa 20.000 mensen via onze leegstandbeheerders in leegstaand vastgoed. Als een deel van die woonruimte gebruikt gaat worden voor vluchtelingen, kan dit wel een probleem opleveren voor de huidige bewoners, die dan dus op straat komen te staan’ geeft Ruhe aan.

VLBN en Keurmerk Leegstand Beheer pleiten dan ook voor het inzetten van panden die nu leeg staan en met behulp van gecertificeerde leegstandbeheerders snel op een kwalitatief goed niveau ingezet kunnen worden voor de vluchtelingen. Zij roepen gemeenten op actief de samenwerking te zoeken met de sector.

Keurmerk KLB