Huurverhoging voortaan gepaard met loonontwikkeling

De huurprijzen in de vrije sector vliegen omhoog. Zo wordt de huur voor veel mensen onbetaalbaar, aangezien de energierekening en het normale leven ook elke dag duurder worden. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft aangekondigd de wet te wijzigen, zodat de huurverhogingen worden begrensd.

Inflatie

Minister de Jonge zet zich in voor de huurprijsstijging en zegt dat wonen betaalbaar moet blijven. ‘Wonen moet betaalbaar blijven. Ook als het gaat om vrijesectorhuur. Wanneer de huur veel sneller stijgt dan het inkomen van de burger, kan dit mensen in problemen brengen. Het laatste dat we willen, is dat mensen op straat komen te staan of dat ze door te hoge woonlasten nog nauwelijks rond kunnen komen.’ Aldus minister Hugo de Jonge.

Op dit moment is de inflatie leidend voor huurprijsverhogingen, maar dit is niet langer meer de standaard. In de nieuwe situatie wil De Jonge huurders in de vrije sector beschermen tegen de bizar hoge huurprijzen. Concreet betekent dit, dat in tijden van hoge inflatie, zoals anno 2022, de maximale huurstijging wordt gebaseerd op loonstijging in plaats van inflatie.

Inflatie is sterk toegenomen

Vanaf november 2021 is de inflatie binnen Europa sterk toegenomen, met zeker 2,3%. Omdat 2023 nadert en er wéér een huurprijsstijging aan zit te komen, wil minister de Jonge, de nieuwe systematiek zo snel mogelijk in laten gaan. De wet geldt voor vrije sector woningen met een huurprijs vanaf € 763,- euro per maand. Dat zijn al ruim 648.000 woningen.

Huidige situatie

Als we kijken naar de huidige situatie mogen de woningen in de vrije sector, naast de inflatie, jaarlijks 1% in prijs stijgen. De inflatie is in 2022 sterk opgelopen, met een verwachting dat deze nog wel even hoog blijft. Een begrenzing van de huurindex is dus van enorm belang om huizen betaalbaar te houden, aangezien de lonen niet in dezelfde mate stijgen en de energierekeningen tegenwoordig ook niet mild zijn.

Nieuwe systematiek

De maximale huurstijging die in de algemene ‘Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ wordt geregeld, geldt per kalenderjaar. Tot 2023 ligt de jaarlijkse huurverhoging op 3,3% (2,3% inflatie + 1% huurprijsstijging). Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe systematiek volgen; loonstijging + 1%.

De loonontwikkeling wordt ieder jaar in de decembermaand vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

huurprijs