Huurwoning in Amsterdam? Even 14 jaar wachten!

huurwoningen amsterdam wachtlijst

Woningcorporatie Stadgenoot wil dat het strikte huurbeleid in Nederland wordt versoepeld. Momenteel staan woningzoekenden 14 jaar op de wachtlijst alvorens ze een huurwoning toegewezen krijgen.

Bestuurder Marien den Langen van Stadgenoot doet deze oproep en geeft daarbij uitleg hoe dit zou moeten veranderen. In plaats van recht op een specifieke woning, zou je het recht op een passende woning moeten krijgen. Als je inkomsten veranderen door bijvoorbeeld ontslag of juist opslag dan zou ook je woning mee moeten veranderen om het eerlijker te houden.

Wetenschappers en huurdersorganisaties vinden echter dat deze wijzigingen te ingrijpend zijn. Een huurder zou na het tekenen van het contract genoegen moeten nemen met een duurder, goedkoper, kleiner of juist groter huis en heeft daar weinig invloed op. Dat zou onrust geven.

Amsterdam: wachtlijst 14 jaar

Stadgenoot is een van de grotere corporaties in Amsterdam en bezit 30.000 woningen. Daar komen zelden woningen vrij en dus moeten woningzoekenden genoegen nemen met een wachtlijst van maar liefst 14 jaar. Van de woningen die wel beschikbaar komen gaat zo’n 30% naar mensen met urgentie en vluchtelingen.

Bijbouwen zou nu de meest logische stap zijn, maar daar is tijd en veel geld voor nodig. Op korte termijn is dit niet haalbaar. En nu blijken er veel grotere woningen bewoond te worden door slechts één persoon. Dat is onlogisch, vindt Den Langen.

Of het plan van Marien den Langen daadwerkelijk zal worden uitgevoerd is nog niet duidelijk. Er zijn ook veel partijen die vinden dat meer onrust op de woonmarkt juist onverantwoord is. Als er een nieuw kabinet komt zal er vast opnieuw naar gekeken moeten worden.

Bron: de Volkskrant

 

Facebook antwoorden