Interveste beheert grote projecten in Delft

Interveste zal meerdere flatgebouwen tegen leegstand gaan beheren in Delft. Als ervaren leegstandbeheerder zijn we per direct aan de slag gegaan om de inmiddels leeggekomen woonruimtes een tijdelijke invulling te geven door middel van bewoning. Woningzoekenden kunnen zich aanmelden.

Om Delft energieneutraal te krijgen en het woningaanbod beter af te stemmen op de huidige en toekomstige vraag, zullen delen van Delft vernieuwd gaan worden. Dat betekent dat oudere panden uiteindelijk plaats zullen gaan maken voor nieuwbouw of een renovatietraject ingaan.

Interveste is ingeschakeld om per direct de tijdelijke leegstand tegen te gaan door middel van tijdelijke verhuur van een deel van de leeggekomen woningvoorraad.

Meerjarenafspraken woningcorporaties Delft

De verschillende woningcorporaties in Delft hebben gezamenlijk met Gemeente Delft gekozen om het huidige aanbod beter te verdelen en aan te passen waar dit nodig wordt geacht. 

De woningmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving

In het meerjarenplan, dat ook te vinden is op de website van Woonbron, staat:

“De woningmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving, met kansen voor diverse doelgroepen ongeacht inkomen, leeftijd of huishoudsituatie. Hierdoor blijven wijken vitaal en is er voldoende draagvlak voor voorzieningen. In de wijken wonen doelgroepen die variëren in sociale en economische draagkracht. Er is sprake van een passend aanbod voor de veranderende vraag.”

Een van de flatgebouwen in Delft

Energieneutraal en aardgasvrij

Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er net zoveel fossiele stoffen worden gebruikt als de stad zelf kan opwekken. Verduurzaming van
de energievoorziening van de woningvoorraad, met als einddoel een aardgasvrije energievoorziening is daarbij het uitgangspunt.

Dat betekent dat veel oudere woningen plaats moeten maken voor nieuwbouw. Verduurzaming van de oude flats zou slechts een tijdelijke oplossing kunnen betekenen. Het meerjarenplan voorziet in een lange termijn visie. Om de tijdelijke leegstand van de projecten die aangepakt zullen gaan worden aan te pakken is Interveste nu ingeschakeld. Zij zullen de woonruimtes een tijdelijke invulling geven door de ruimtes tijdelijk te verhuren of antikraak aan te bieden aan woningzoekenden in de regio.

Open Huis Delft

Wil je zelf eens rondkijken in deze appartementen? Wil je weten hoe antikraak en tijdelijk verhuur werken? Kom dan langs op 28 februari bij het Open Huis van interveste in Delft bij een van deze projecten. Als je je van te voren aanmeldt vertellen we je er graag alles over.

Aanmelden Open Huis