Interveste werkt volgens regels Keurmerk Leegstandbeheer

Als je met Interveste samenwerkt, ben je ervan verzekerd dat zowel het pand als de bewoners en ondernemers die wij huisvesten, in goede handen zijn. Wij werken namelijk conform de gedragsregels van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). In het ‘gebruiks- en betredingsprotocol panden’ van het KLB zijn voorschriften omtrent het betreden van panden vastgelegd. Door naleving van deze gedragsvoorschriften van het KLB waarborgen wij transparantie en duidelijkheid als het gaat om het toetreden van panden. Hier vind je de meest recente versie van alle regels omtrent toetreding van panden.

Het Keurmerk Leegstandbeheer

Iedere leegstandbeheerder met het KLB-keurmerk heeft plichten en dient zich te houden aan de normen en gedragscode van het Keurmerk Leegstandbeheer. Fatsoenlijk omgaan met de gebruikers en eigenaren van de woon- of werkruimte hoort hier ook bij. Dat betekent bijvoorbeeld: niet zomaar binnenvallen voor een bezichtiging en duidelijke afspraken met de bewoner. De leegstandbeheerders met het keurmerk respecteren de rechten en plichten van opdrachtgevers en gebruikers en proberen het belang van zowel de opdrachtgever als de gebruiker zo goed mogelijk te dienen.

Panden dienen veilig te zijn

Leegstandbeheerders met het KLB-keurmerk laten mensen pas in een pand wonen of werken als het pand (brand)veilig is. Voordat het pand in gebruik wordt genomen, beoordelen zij of het pand wind- en waterdicht is, of de essentiële voorzieningen aanwezig en van voldoende kwaliteit zijn en of de brandveiligheid in orde is. Op basis hiervan bepalen zij of het pand in bewoonbare staat verkeert.

Minimaal twee keer per jaar beoordelen de leegstandbeheerders elk pand opnieuw en rapporteren zij aan de opdrachtgever over de actuele staat van het pand.

Facebook antwoorden