Keurmerk Leegstand Beheer trekt recht op gebruik van het keurmerk door Camelot in.

Boxtel, 15 maart 2021

Keurmerk KLB

Het bestuur van Keurmerk Leegstand Beheer heeft besloten bij Camelot het recht op het gebruik van het keurmerk in te trekken. Dit als vervolg op de opschorting van het lidmaatschap van de branchevereniging VLBN.

Het Keurmerk Leegstand Beheer is opgericht in 2010 met het doel om de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen. Daartoe dienen leegstandbeheerders te voldoen aan de eisen vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn voor leegstaand vastgoed én dienen leegstandbeheerders de belangen van het keurmerk niet te schaden.

Door de negatieve publiciteit rondom Camelot, het opschorten van het lidmaatschap van de VLBN én de attitude van Camelot om op zoek te gaan naar de randen van de eisen die het keurmerk stelt, heeft Camelot naar de mening van het bestuur de belangen van het keurmerk geschaad. Om die reden is het recht op het gebruik van het keurmerk ingetrokken, in ieder geval tot het moment dat de opschorting van het lidmaatschap van VLBN is beëindigd. Zodra deze opschorting is opgeheven kan Camelot een nieuwe aanvraag indienen voor het gebruik van het keurmerk. Het bestuur zal deze aanvraag beoordelen, waarbij nadrukkelijk meegewogen zal worden welke waarborgen Camelot aanbrengt in hun organisatie om negatieve publiciteit te voorkomen.

Persbericht Keurmerk Leegstandbeheer

Meer informatie is te vinden op www.keurmerkleegstandbeheer.nl.

Facebook antwoorden