Kloof tussen dure en betaalbare woningen steeds groter

De verschillen tussen goedkope en dure woonhuizen blijven verder groeien. Een huis in de Amsterdamse Vondelbuurt is inmiddels tien keer zo duur als een vergelijkbaar huis in het Groningse Nieuweschans. Elsevier Weekblad deed hier onderzoek naar en kwam tot deze conclusies.

Ze onderzochten de gegevens uit het kadaster en kwamen tot deze cijfers. De cijfers werden berekend aan de hand van vierkantemeterprijzen van de verkochte koophuizen in 2018. In 2018 zijn 220.171 bestaande koopwoningen verkocht, inclusief voormalige huurhuizen die woningcorporaties ‘uitponden’.

57 duurste wijken in Amsterdam

Het is zelfs zo extreem aan het worden dat je de 57 duurste wijken van Nederland momenteel in Amsterdam kunt vinden. De eerste niet-Amsterdamse wijk die in de top 100 staat van duurste wijken in Nederland ligt in Loosbroek. Maar eigenlijk is dat een plaats die enkel profiteert van de gekte in de hoofdstad. De nieuwe bewoners daar komen juist veelal uit Amsterdam waar ze hun huizen te koop aanboden voor steeds hogere bedragen. Met die winst kunnen ze veel rianter wonen in Loosdrecht.

Woningmarkt Amsterdam

Nationaal stijgt 96 procent

Overigens stijgen niet enkel in Amsterdam de prijzen want in 96 procent van de wijken gingen de prijzen omhoog. Enkel aan de randen van Nederland lijken prijzen te dalen. Het merkwaardige is dat juist appartementen sterkere prijsstijgingen meemaken. Misschien komt dit omdat in Amsterdam nu eenmaal meer appartementen te koop worden aangeboden.

De verwachting is dat de prijzen gewoon verder op blijven lopen en het aantal woningverkopen blijft juist afnemen door toenemende vergrijzing en strengere hypotheekregels.

Vooralsnog lijkt het dus steeds lastiger te worden op de woningmarkt een woning te kopen. Het is goed zoeken en goed afwegen of je wel per sé in die grote stad wilt wonen of dat je een reisafstand voor lief neemt.

Sociale huurwoningen

Ook groei vraag tijdelijke woningruimte en antikraak in deze regio

Ook wij zien een groeiende vraag naar woonruimte in de regio Amsterdam. Antikraak in de hoofdstad is steeds schaarser en juist de omliggende regio is nu in trek. Op tijdelijke woonruimte in Heemskerk, IJmuiden, Hillegom, Haarlem, Hoofddorp, Vijfhuizen wordt bijzonder veel gereageerd en deze ruimtes staan dan vaak ook niet lang leeg. Wij zullen er ook alles aan blijven doen om zoveel mogelijk tijdelijke projecten in die regio op ons te nemen zodat er zo weinig mogelijk ruimte onbeheerd blijft.

 

Facebook antwoorden