Leegstand in Nederland anno 2013

Deze week publiceerde het CBS in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar cijfers omtrent de leegstand van woningen in Nederland. Hieruit blijkt dat er op het meest recente peilmoment (1 juli 2013) 408 duizend woningen leeg staan. Dat is 5,5% van het totaal aan woningen.

Leegstand-Woningen-2013-CBS
Relatieve leegstand woningen 1 januari 2013
(Bron: CBS)

Onder ‘leegstaande woning’ verstaat het CBS elke woning waarbij er niemand op het bijbehorende adres in de gemeente staat ingeschreven.

De relatieve leegstand (percentueel ten opzichte van het totaal aantal woningen) is in de provincies Zeeland, Limburg en Zuid-Holland het grootste met respectievelijk 9,2 %, 6,2% en 6,0%. De vier grote steden hebben ook te kampen met grotere leegstand dan elders in het land. In Den Haag is deze het hoogste met 9,2%. Daarna volgen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht met 7,2%, 7,0% en 6,0%.

 

Meerdere verklaringen voor leegstand

Het CBS geeft meerdere verklaringen waarom deze leegstand ontstaat, maar kan de vraag niet volledig beantwoorden. Stedelijke vernieuwing, bevolkingskrimp, niet geregistreerde bewoning zoals illegale verhuur, verhuur aan toeristen of verhuur aan tijdelijke migranten kunnen als oorzaak worden aangehaald.

Qua bouwjaar is de relatieve leegstand het hoogste onder vooroorlogse woningen en nieuwbouwwoningen (bouwjaar vanaf 2010).

Op 1 juli 2013 staat bijna de helft van leegstaande woningen langer dan anderhalf jaar leeg (ongeveer 190.000 woningen).

Bron: CBS

Bent u op zoek naar woonruimte? Bekijk dan het aanbod van Interveste Antikraak en Leegstandbeheer