Meeste woningbranden van Nederland in Enschede

Hoewel er het afgelopen jaar minder woningbranden waren dan het jaar ervoor is er door verzekeraars toch ongeveer net zoveel geld uitgekeerd. De materiële schade was per geval vele malen groter. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.

Deze belangenvereniging van verzekeraars brengt jaarlijks de cijfers naar buiten om te bekijken of de premies voor inboedel- en opstalverzekeringen nog juist zijn. In 2018 waren er nog 81.000 woningbranden. Vorig jaar waren het er nog 65.000. Een stuk minder dus. Het lijkt dus op het eerste gezicht dat de premies omlaag kunnen. Maar dat is toch niet het geval.

Meer rookmelders

Dat er minder schadeclaims zijn ingediend (en er dus minder branden waren) komt volgens het Verbond van Verzekeraars doordat meer huishoudens rookmelders hebben opgehangen. Hierdoor wordt men eerder gealarmeerd worden als er iets fout gaat. Een punt van verbetering is wel dat er nog veel rookmelders niet goed hangen of niet goed functioneren. Daarmee zouden nog meer branden kunnen worden tegengegaan.

Overijssel en Limburg

De meeste schadeclaims van woningbranden komen uit Overijssel en Limburg. Daar vinden gemiddeld 11,2 branden per duizend huishoudens plaats. Gemiddeld werd er per brand 3440 euro uitgekeerd. Een bedrag dat overigens vele malen lager is dan de emotionele waarde als er brand uit breekt en je waardevolle spullen zoals foto’s, oude muziekinstrumenten, kunstwerken, administratie, brieven e.d. verliest. Die zijn immers nooit goed in geldwaarde uit te drukken.

Brandgevoelige steden

In de Enschede kwamen er per 1000 huishoudens 11,5 brandclaims binnen bij de verzekeraars en daarmee zijn ze de koplopers in Nederland. Helaas niet iets om trots op te zijn.

Op de volgende plekken staan respectievelijk Tilburg (10), Breda (9,9), Den Bosch (9,2), Ede (8,4), Nijmegen (8,4) en Haarlemmermeer (8,2). Al deze gemeentes liggen boven het landelijk gemiddelde van 8 brandclaims per 1000 huishoudens. Amsterdam valt op met een extreem laag cijfer van 2,1. In 2018 lag het landelijk gemiddelde nog op 10 claims.

Dus hoewel er minder branden zijn zal de gemiddelde premie van opstal- of inboedelverzekering niet omlaag gaan. Er waren wel minder branden, maar per brand werd er meer uitgekeerd.

Brandveiligheid bij Interveste

Ook bij Interveste blijven we hameren op de brandveiligheid van panden. Temeer omdat sommige van de panden die wij beheren al wat ouder zijn verplichten we het gebruik van rookmelders en koolmonoxidemelders. We laten elke bewoner standaard een brandveiligheidspakket afnemen.

Beheerder helpt met ophangen rookmelder.