Zorgboerderij

Een zeer geschikt concept voor kleinschalige zorg. De combinatie cliënten – hulpverleners, of alléén hulpverleners, die samenleven in de zorgboerderij. Voor de wat grootschaligere zorg kunnen diverse zorgboerderijen ook aan elkaar gekoppeld worden.