Minister Blok wil tekort kleine huurwoningen aanpakken

huurwoningen Amsterdam en Utrecht

Minister Blok wil meer kleine huurwoningen en appartementen beschikbaar stellen die net boven de sociale inkomensgrens van 710 euro per maand uitkomen. Vooral in Amsterdam en Utrecht is dit aan de orde zo stelt Blok.

Dit type huurhuizen kent een groot tekort in deze regio’s waardoor volgens blok de doorstroming wordt bemoeilijkt en zou leiden tot enorm hoge huurprijzen.

Als er meer punten geteld mogen worden voor deze nieuw te bouwen woningen op gewilde locaties, dan zouden er meer beleggers geïnteresseerd zijn om te investeren. Zowel binnenlandse als buitenlandse partijen zouden al interesse hebben getoond. Het gaat dan om nieuwe huurwoningen van €850 tot €950 per maand. Deze zijn vaak bedoeld voor starters of alleenstaanden. Wel krijgen zowel Utrecht als Amsterdam van Blok de mogelijkheid de huren van deze woningen te begrenzen.

Ronald Paping van De Woonbond is ontstemd over deze plannen. Hij geeft aan dat dit niet in het voordeel is van de huurders maar juist van de verhuurders. Volgens Paping zou het beter zijn grenzen te stellen aan de enorme huurprijzen in de vrije sector in die regio’s.

Facebook antwoorden