Onderverhuren sociale huurwoning strenger beboet

Verhuur jij je sociale huurwoning, bijvoorbeeld via AirBnB aan toeristen? Dan kun je binnenkort misschien wel een boete verwachten van in totaal 83.000 euro!

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wil voorkomen dat sociale huurwoningen worden bewoond door mensen die daar helemaal geen recht op hebben.  Ollongren: “Als je misbruik maakt van het feit dat je beschikt over een sociale huurwoning, die bestemd is voor mensen met een laag inkomen, dan vind ik dat je daar de consequenties van moet ondervinden en een forse boete verdient.”

Huisvestingswet wordt aangepast

Minister Ollongren past de huisvestingswet aan om de hogere boete mogelijk te maken. Gemeenten kunnen al direct een boete van 20.000 euro opleggen als illegale onderhuur van een sociale huurwoning wordt geconstateerd. Als dit meerdere malen gebeurt of veelvuldig plaatsvindt kan deze boete dus oplopen tot maar liefst 83.000 euro.

Huurprijs vier keer over de kop

Aangezien de woningmarkt in sommige regio’s bijzonder krap is verhuren sommige personen hun woning aan derden. Deze oorspronkelijke bewoner woont dan ergens anders en vangt zo ongeoorloofd veel geld, want soms gaat de huurprijs wel vier keer over de kop. Vooral in Amsterdam komen deze onderhuur praktijken geregeld voor. De bewoner die er dan woont behoort over het algemeen niet tot de doelgroep waar de sociale huurwoningen voor bedoeld is. Dat zijn mensen met een laag inkomen. Dit inkomen is voor 2019 vastgesteld op maximaal 38.035 euro. Verdien je meer? Dan kom je dus niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over woonfraude, waarbij wordt stilgestaan bij illegale onderverhuur. Deze hoorzitting dient als voorbereiding voor een debat morgen.

Bron: RTL Nieuws

Facebook antwoorden