Opleveren, boogschieten en worstenbroodjes

Hoewel we nooit voor iedereen woonruimte kunnen vinden, wonen er toch vele mensen gelukkig voor ons. Maar vroeg of laat komt er altijd een eind aan tijdelijke woonruimte. De opdrachtgevers maken de woningen dan geschikt voor een volgende stap: renovatie of sloop. En dat betekent voor bewoners en onze ondernemers helaas: opleveren van de ruimte.

Eindopleveringen

Eindopleveringen zijn de momenten waarop mensen hun woon- of werkruimte verlaten. Vaak worden de panden op hele korte termijn gerenoveerd of gesloopt. Meestal gebeurt dit met meerdere woningen tegelijkertijd en soms zelfs hele straten of wijken. Aan het einde van de dag geven we de sleutels van deze woningen terug aan onze opdrachtgever. Maar gelukkig vinden opleveringen in de meeste gevallen plaats met één woning tegelijkertijd.

Dubbel gevoel

Het was deze week prima weer buiten toen de regiobeheerders van Interveste auto instapten Het zonnetje scheen, maar met een dubbel gevoel reden ze richting de locatie voor het opleveren van een flatgebouw in de Randstad. “Het is nooit echt ‘leuk’ om op te leveren.” zegt regiobeheerder Rick. “Behalve als de bewoners zelf hun contract hebben opgezegd en bijvoorbeeld een huisje hebben gekocht. Dat zijn de leuke opleveringen want dan weet je dat mensen zélf toe zijn aan een volgende stap.”

Natuurlijk zijn er ook minder leuke opleveringen. Dit zijn de opleveringen wanneer mensen er niet zelf voor kiezen om de ruimte te verlaten, maar bijvoorbeeld omdat een project stopt. “Toch proberen we er altijd het beste van te maken.” Vertelt Rick. “Wanneer we op locatie zijn kletsen we nog even met de bewoner, controleren we samen de woning nog een laatste keer en nemen we vervolgens de sleutel aan.”

The A-Team

Een omwonende sprak ons aan als The A-Team!

Opleveringen zijn vaak drukke dagen. Je hebt contact met veel verschillende mensen en je staat geen minuut stil. Het loopt eigenlijk nooit zoals gepland. Er zijn opleveringen die vlekkeloos verlopen én opleveringen die wat meer aansturing nodig hebben. Omdat de sleutels dus weer worden ingeleverd, moeten alle woningen écht leeg en bezemschoon zijn. “Een poosje geleden hebben we een hele wijk opgeleverd. Toen we tegen het einde van de dag met zijn drieën door de wijk liepen voor een laatste controle-ronde, noemde een buurtbewoner ons The A-Team.” Zegt regiobeheerder Daan lachend.

Tekst gaat verder onder foto.

Vastgoedbeheerder Daan
Vastgoedbeheerder Daan

Meubilair

Het gebeurt regelmatig dat er tijdens zulke eindopleveringen nog meubilair in of rondom de woning aanwezig is. Hoe onze regiobeheerders dat oplossen? Dat komt altijd goed. Er worden goede afspraken gemaakt en via de opdrachtgever wordt er soms een grote afvalcontainer geplaatst zodat de bewoners van Interveste hun oude meubilair hier kunnen achterlaten op de datum van oplevering.

Tekst gaat verder onder foto.

Container
Container waar veel grofvuil is achtergelaten na een oplevering.

Boogschieten en een boswandeling

Gewoon uit dankbaarheid

Ondanks de treurige insteek verlopen sommige opleveringen ook erg mooi. “Ik voelde op deze locatie echt dat het om een gemeenschap ging. De bewoners waren zó goed met elkaar.” Zegt Rick. “Het was ook geen oplevering zoals gewoonlijk. Het pand bestond uit ruim 70 kamers en verschillende bewoners hebben ons met deze eindoplevering geholpen. Gewoon uit dankbaarheid.” Een heerlijke lunch was dan ook wel op zijn plek, na zo’n lange dag ploeteren. Wat deze heerlijke lunch dan was? “Koffie en worstenbroodjes! Samen met de laatste bewoners hebben we hier nog even van genoten.” Vertelt Rick.

Boogschieten

“Na de opleveringen zijn we met een aantal oud bewoners nog een potje wezen boogschieten en hebben we ter afsluiting een rondje door het nabijgelegen bos gelopen.” Zegt Rick. Waarom? “Een oud bewoner had verschillende wildcamera’s in dit bos uitgezet waarmee hij zelfs een wolf gefilmd heeft!” Deze camera’s moesten verzameld worden omdat de oud-bewoner die avond zijn intrek zou nemen in een nieuwe antikraakwoning via Interveste. Én… deze nieuwe woning is niet zomaar een nieuwe woning, maar de voormalige burgemeesterswoning in Lieshout. Gaaf zeg!

Euraziatische wolf
De Euraziatische wolf, gespot in Nederland.