Beveland Wonen

RWS was een woningcorporatie die woningen verhuurde aan personen die niet op eigen kracht in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Op 1 januari 2020 is RWS gefuseerd met R&B Wonen tot Beveland Wonen. Inmiddels beheren ze ruim 11.000 wonen en zijn daarmee een van de grootste woningcorporaties van Zeeland.

RWS was een woningcorporatie die woningen verhuurde aan personen die niet op eigen kracht in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Verspreid over de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland verhuurde ze ruim 6.600 woningen en garages. Al vele woningen zijn tijdelijk in beheer geweest tegen leegstand door Interveste. Sinds 2011 zijn helpen we leegstand tegen te gaan samen met het toenmalige RWS uit Goes.

Op 1 januari 2020 is RWS gefuseerd met R&B Wonen tot Beveland Wonen. Inmiddels beheren ze ruim 11.000 wonen en zijn daarmee een van de grootste woningcorporaties van Zeeland.

Hier vind je Beveland Wonen:

1 Comment