Leger Des Heils

Het Leger des Heils (Engels: The Salvation Army) is een evangelisch kerkgenootschap,[1] dat op 2 juli 1865[2] onder de naam East London Revival Society door William Booth in Londen werd opgericht en zich sinds die tijd verspreid heeft over honderdachtentwintig landen. Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger des Heils is generaal Brian Peddle (sinds 2018).

Interveste en het Leger Des Heils

In het zuiden des lands zit de afdeling Leger des Heils Limburg Brabant en voor deze tak beheren we in Eindhoven een groter pand midden in het centrum aan de Vestdijk. 

Je vind Leger des Heils Limburg Brabant hier: