QuaWonen

QuaWonen is de woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Ze bieden huisvesting aan mensen die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt en dragen bij aan vitale kernen en leefbare wijken. QuaWonen werkt nauw samen met huurders, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Sinds 2007 werkt Interveste samen met deze corporatie die 8400 woningen bezit.

Hier vind je QuaWonen:

1 Comment