Waterschap AA en Maas

Waterschap AA en Maas werkt 24 uur per dag met water. Over een gebied van 161.000 ha zorgt het Waterschap voor de waterhuishouding van 745.000 inwoners. Door beheer van o.a. waterkeringen, waterlopen, gemalen en rioleringen zorgen zij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Het werkgebied loopt van ‘s-Hertogenbosch, tot Asten en Cuijk.

Hier vind je Waterschap AA en Maas:

1 Comment