Wetland Wonen

Woningcorporatie Wetland Wonen is gevestigd in Vollenhove in de Kop van Overijssel. Als woningcorporatie is het hun doel om goede en betaalbare woningen te bieden voor ieders woonwensen. Wetland Wonen biedt woningen voor mensen die hier vanuit hun eigen financiële en sociale omstandigheden niet zelf in kunnen voorzien. Sinds 2007 beheert Interveste tijdelijke woningen voor Wetland Wonen in Vollenhove die gerenoveerd of gesloopt gaan worden.

Hier vind je Wetland Wonen:

1 Comment