Woonvizier

Woonvizier is een woningcorporatie in het zuiden des lands en is gevestigd in Made. Ze bieden passende huisvesting aan huishoudens met lagere inkomens en specifieke doelgroepen in de gemeente Drimmelen en het dorp Moerdijk. Ze werken samen met partners en inwoners aan een kwalitatief goede woonomgeving voor hun huurders.

Het motto van Woonvizier is: “Thuis in Drimmelen”.
‘Thuis in Drimmelen’ betekent dat ze betrokken zijn bij en verbonden met de samenleving in Drimmelen en het dorp Moerdijk en weten wat er speelt. De huurders en partners weten waar ze hen op kunnen aanspreken. Ze proberen de huurders ook zo lang mogelijk een goed “thuis” aan te bieden. Woonvizier ziet dat (gemeentelijke) vraagstukken regionaal worden opgepakt en corporaties in regioverband intensiever samenwerken. Ze stellen zich actief op als deze samenwerkingen dienstbaar zijn aan hun lokale opgaven of in dienst staan van bredere, regionale volkshuisvestelijke opgaven.

Hier vind je de Woonvizier: