Club van Vrijwilligers logo

Samen werken aan een schone buurt

Samen met je buren werken aan een schone buurt levert veel voordelen op. Dat ervaart ook Ruby Valkenhoff die als wijkvrijwilliger voor de Club van Vrijwilligers actief is in Zwijndrecht. Ze woont namens Interveste in Zwijndrecht en hielp mee met “de Opruimactie” georganiseerd door De Buurtaanpak, een initiatief van Gemeente Zwijndrecht.

In Zwijndrecht zijn verschillende organisaties actief bezig om het dorp aan de Oude Maas schoon te houden. Gezamenlijk streeft De Buurtaanpak (gemeente Zwijndrecht) met meerdere partijen naar een 100% zwerfafvalvrij Zwijndrecht. Ze houden schoonmaakacties, organiseren buurtactiviteiten en proberen de buurten gezelliger te maken.
Zo ook in de Indische buurt. Op dinsdag 28 september kwamen bewoners uit deze buurt samen voor een grote opruimactie.
En het resultaat mag er zijn: de hele buurt klaarde zienderogen op!

Veel interactie tussen buurtbewoners tijdens de opruimdag

Interveste’s Club van Vrijwilligers

Een deel van de woningen in de Indische buurt worden beheerd door leegstandbeheerder Interveste. Een leegstandbeheerder gaat leegstand van panden tegen, door bewoners of ondernemers tijdelijk te plaatsen in deze panden, meestal in de vorm van antikraak of tijdelijke verhuur. Dat doen ze in opdracht van gemeentes, particulieren, zorginstellingen en in dit geval namens woningcorporatie Woonkracht10.

Recent is Interveste gestart met een nieuw initiatief: Club van Vrijwilligers. Het doel van Club van Vrijwilligers is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de wijken waar Interveste actief is. Door middel van vrijwilligerswerk kunnen bewoners zich op een mooie manier inzetten voor elkaar en voor de buurt.

Ook de kinderen van de vaste bewoners uit de wijk droegen een steentje bij.

Wijkvrijwilliger in Zwijndrecht

In Zwijndrecht woont Ruby Valkenhoff voor Interveste. Zij is actief als Wijkvrijwilliger voor Club van Vrijwilligers en draagt graag haar steentje bij aan de buurt. Als wijkvrijwilliger loopt zij dagelijks een rondje door de wijk, maakt ze een praatje met buurtbewoners en houdt ze haar ogen open voor verbeterpunten. Zij was dan ook erg enthousiast toen ze de flyer in haar brievenbus tegenkwam met de Opruimactie vanuit de Buurtaanpak voor de Indische buurt.

Gezellige en positieve dag

Buurtbewoners werden vanuit het verzamelpunt in de Indische buurt op meerdere activiteiten ingezet. Zo was er een groep buurtbewoners die langs alle deuren ging om grofvuil op te halen, zorgde een groep voor het opruimen van zwerfafval en was er een andere groep verantwoordelijk voor de containers. Ruby werd samen met een andere buurtbewoner ingedeeld bij de afvalcontainers voor grofvuil. Samen hielden ze hier het overzicht, hielpen ze bewoners met het weggooien van spullen en zorgden ze ervoor dat het vuil in de juiste containers terecht kwam.

Naast dat de opruimactie ontzettend nuttig was voor de buurt geeft Ruby aan dat het ook voor de buurtbewoners onderling een zeer positieve dag was. Het was erg gezellig en ze heeft veel nieuwe buren ontmoet. Veel buurtbewoners kwamen namelijk hun afval wegbrengen waarbij ze direct een praatje konden maken met Ruby. Ze vond deze manier van interactie met buurtbewoners erg leuk.

Club van vrijwilligers
Het afval werd verzameld in containers

Fijne buurt

Het is een fijne buurt met een mix van bewoners die er al langer wonen en nieuwe bewoners, allemaal even positief over de opruimactie. “Iedereen was enthousiast dat er een container stond en we het samen konden opruimen. Naast dat het veel prettiger is te leven in een opgeruimde wijk, nodigt het uit om kinderen op straat te laten spelen of samen met buurtbewoners nog meer leuke activiteiten te organiseren.”

Om even bij te komen van het harde werk en verder te kletsen met andere buurtbewoners zorgde Buurtaanpak voor de versnaperingen. Een prachtig initiatief dat een vervolg verdiend!