Scholen moeten vaker gerenoveerd worden

Let op: Interveste is overgenomen door Gapph. Verwijzingen naar diensten en activiteiten van Interveste kunnen inmiddels zijn vervallen.

Leegstaand schoolgebouw

Scholen moeten vaker gerenoveerd worden, is de stelling van Mireille Uhlenbusch, adviseur onderwijshuisvesting. Ze geeft dit aan in een gesprek met de Volkskrant. Schoolbesturen zijn sinds begin 2015 verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar wie verantwoordelijk is voor de dekking van de kosten is alleen niet vastgelegd door staatssecretaris Dekker van Onderwijs. 

Dat is nu te zien, want er staan veel schoolgebouwen leeg in Nederland die aan het verpieteren zijn. Volgens gemeenten gaat het om groot onderhoud en komt het daarmee op het bord van de schoolbesturen terecht. Die geven op hun beurt aan geen geld te hebben voor zulke grote levensduur verlengende aanpassingen. Ook gemeentes hebben hiervoor maar een beperkt budget. De schoolbesturen dienen daarom verzoeken in voor nieuwbouw. Maar uiteraard zijn zij niet de enige die nieuwbouw willen en dus komen ze op een lijst te staan. En doordat zowel gemeentes als schoolbesturen wachten gebeurt er niets. “En dat is te zien”, zegt Uhlenbusch.

De consequenties zijn voor de leerlingen en docenten. Zij krijgen en geven in zwaar verouderde gebouwen les. Volgens Uhlenbusch zou er veel vaker gerenoveerd moeten worden. Die oude gebouwen zijn een stuk ruimer dan nieuwbouwpanden. Bovendien kan door een stevige ingreep zo’n oud pand zeker 40 jaar opnieuw gebruikt worden.

Soms komen schoolbesturen en gemeentes er wél uit maar meestal gaat dit gepaard met de inhuur van allerlei externe partijen die hier uiteraard geld voor vragen. De belastingbetaler draait dan op voor de kosten die dit gesteggel meebrengt. De oplossing is volgens Uhlenbusch simpel. Leg vast wie verantwoordelijk is voor welk deel van de kosten: de gemeente is verantwoordelijk voor een percentage en de schoolbesturen voor het andere deel.

Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte-OK vindt het laten vastleggen van deze regels wat ver gaan, hoewel hij Uhlenbusch zeker ondersteunt in haar mening. Het is volgens hem zelfs zo dat het voor sommige schoolbesturen gunstiger is het bestaande gebouw te laten verpauperen. Zo komen ze eerder in aanmerking voor nieuwbouw. Wederom zijn leerlingen en docenten de pineut hiervan. “De mindset van de besturen en gemeentes moet gewoon helemaal veranderen”, zegt hij. Een langere termijn visie over een groter spectrum en niet een visie voor een gebouw op zich zou een heel stuk helpen.