Schotel moet van balkon af

Op het complex is een gemeenschappelijke satellietontvanger aangebracht, waarmee de huurders internationale televisiezenders kunnen ontvangen. Huurster vult haar dag met het bekijken van programma’s die zij via haar schotelantenne ontvangt. De zenders van haar voorkeur zijn niet via de satellietontvanger te bekijken.

  14

 

De casus

Huurster – bijna 80, digibeet, spreekt vrijwel alleen Berbers – heeft in strijd met de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurster, aan de balustrade van haar balkon een schotelantenne geplaatst. Verhuurster hanteert het strikte beleid om helemaal geen toestemming meer te geven voor het plaatsen van een schotel. Zij wil daarmee het risico op schade aan derden en aan haar woningbezit beperken en ook het ontsierende effect van schotelantennes voorkomen. Verhuurster vordert de verwijdering van de schotelantenne. Door ondertekening van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden heeft huurster een beperking van haar recht op vrije nieuwsgaring aanvaardt. Bovendien heeft huurster via de gemeenschappelijke satellietontvanger (GSO) en het internet voldoende alternatieven om internationale televisiezenders te ontvangen. Huurster zelf acht de algemene voorwaarden in haar geval niet van toepassing en vindt dat het verbod een ongerechtvaardigde inbreuk op haar recht op vrije nieuwsgaring maakt. De deskundig aangebrachte schotelantenne kan bij het einde van de huur zó worden verwijderd, zodat geen schriftelijke toestemming nodig is. Huurster heeft geen internet, pc of tablet en kan niet worden gedwongen om daarvoor kosten te maken. Het complex is niet van bijzondere architectuur, zodat een ontsierend effect geen zwaarwegende reden is, aldus huurster.

Het oordeel van de rechter

Huurster is wel degelijk gebonden aan de algemene voorwaarden, stelt de rechter vast, en daarin is bepaald dat voor het plaatsen van een schotelantenne schriftelijke toestemming is vereist. Verhuurster heeft er belang bij actief beleid te voeren tegen de wildgroei van schotelantennes om ontsiering en schade tegen te gaan. Dat het complex geen bijzonder architectonisch gebouw is en de schotelantenne professioneel is aangebracht, doet daar niet aan af. Daartegenover staat het belang van huurster om de gewenste televisiezenders te kunnen ontvangen. Hoewel de zenders niet via de GSO kunnen worden bekeken, valt echter volgens de rechter niet uit te sluiten dat dit wel mogelijk is via internet (streaming). Huurster is weliswaar digibeet, maar dit hoeft geen belemmering te zijn om via internet de gewenste zenders te bekijken. Zoals dat ook bij haar schotelantenne en satellietontvanger is gebeurd, kan dit eenvoudig via een pc of tablet voor haar worden ingesteld. Bovendien staat niet vast dat deze zenders de enige zenders zijn die aan de behoefte van huurster voldoen. Dat dit mogelijk extra kosten met zich meebrengt, maakt de situatie niet zonder meer onredelijk bezwarend, aldus de rechter. Daarbij komt dat huurster zich bij het aangaan van de huurovereenkomst aan de algemene voorwaarden en dus ook het beleid van verhuurster heeft verbonden, zodat zij minder snel aanspraak kan maken op precies die programma’s die zij wenst te bekijken. De inbreuk op het recht van huurster op vrije nieuwsgaring acht de rechter dan ook gerechtvaardigd: schotel moet van balkon af. Huurster moet de antenne met bevestigingsmateriaal verwijderen, of toestaan dat deze door verhuurster wordt verwijderd. (Uitspraak Rechtbank Rotterdam van 10 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4345)