Sloop Jan van Beierenlaan in gang gezet

Jan van Beierenlaan - Huurwoningen Zoetermeer Interveste
Jan van Beierenlaan Zoetermeer in 2015

Twee jaar lang beheerde Interveste voor De Goede Woning de galerijflat aan de Jan van Beierenlaan. Vorig jaar werd de flat opgeleverd en ging terug naar De Goede Woning. Nu worden de flats dan echt gesloopt. Begin december 2018 is er niets meer over van de flat waar vele honderden mensen erg prettig gewoond hebben. Het goede nieuws: er wordt direct begonnen met de bouw van nieuwe gasloze woonruimtes.

De Goede Woning gaat in plaats van de flatgebouwen, 109 sociale huurwoningen bouwen en 46 middelbare huurwoningen. De galerijflats die tot op heden de wijk vormden werden in de jaren ’70 en ’80 gebouwd om de snelle groei van Zoetermeer aan te kunnen. Alle oude flats zullen plaats gaan maken voor nieuwbouw en daar werken verschillende partijen aan mee. Interveste is als leegstandbeheerder betrokken bij de plaatsing van tijdelijke bewoners in de vrijgekomen appartementen.

Green deal

De Goede Woning sloot in 2017 samen met Vidomes, gemeente Zoetermeer, netwerkbeheerder Stedin en Vestia een deal om de gehele wijk aardgasvrij te maken. Dat wordt gerealiseerd door het aanleggen van een warmtenet waar o.a. restwarmte wordt gebruikt. Tevens wordt er gebruik gemaakt van aardwarmte en de opslag van warmte en kou. De nieuwe woonruimtes zullen zelf minimaal net zoveel energie moeten opwekken als ze verbruiken. Dat betekent dus een lagere energierekening voor bewoners, maar ook een groener klimaat door minder gebruik van fossiele brandstoffen. 

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.

Na de sloop

Na de sloop zal de gemeente beginnen met de vernieuwing van de riolering en leggen de nutsbedrijven nieuwe kabels in de grond en ook het winkelcentrum zal geheel vernieuwd worden. En dan kan het bouwen van de woningen beginnen. Een enorm karwei, maar daarna zal Palenstein als herboren zijn.

Facebook antwoorden