Startup Café: Stichting Kijk Haar!

Logo Stichting Kijk Haar!Interveste beheert door heel Nederland naast woonruimtes winkel- en werkruimtes. De tijdelijke ondernemers die gebruik maken van deze ruimtes geven we graag een extra platform om hun werkzaamheden onder de aandacht te brengen. Lees hier het verhaal van:

Stichting Kijk Haar!

Aanbieder trainingsprogramma’

Patty Knoops legt uit wat Stichting Kijk Haar! is en wat ze doen:
“Wij zijn een stichting die volledig uit vrijwilligers bestaat. Kijk Haar! biedt trainingsprogramma’s aan professionele, maar werkzoekende 50 plus-vrouwen met een uitkering. Voor vrouwen met een uitkering op bijstandsniveau zijn de trainingsprogramma’s gratis, overige uitkeringsgerechtigden betalen een kleine bijdrage. De trainingsonderdelen zijn gericht op meer zelfvertrouwen, tips & trucs om toch weer die begeerde baan te vinden en je zichtbaarheid én netwerk vergroten.”

Wat zijn jullie belangrijkste doelgroepen?

Werkzoekende 50 plus vrouwen op MBO+/HBO niveau, die door de trainingen en de community zichzelf en elkaar helpen aan meer zelfvertrouwen.

Wat is nu echt kenmerkend / karakteristiek voor het bedrijf?

Tijdens onze trainingen, maar ook tijdens de door ons georganiseerde netwerkwandelingen en kennisdelingsbijeenkomsten worden vrouwen gestimuleerd weer aan de slag te gaan met vaardigheden en talenten. Inmiddels heeft 65% van de inmiddels in totaal! 140 deelnemers een tijdelijke of permanente baan gevonden!

Stichting Kijk Haar in Vught 04

Kun je de missie / visie / en het doel omschrijven?

In onze huidige participatiemaatschappij worden we geacht zelf onze verantwoordelijkheid te nemen als het om het vinden van een baan gaat. Helaas lukt het niet iedereen om weer zelfstandig aan de slag te gaan of te blijven. Dit geldt met name voor 50-plussers en zeker de groep mensen die afhankelijk is van een (bijstands)uitkering. Wij willen dat er meer 50+ vrouwen met een uitkering in staat zijn hun levenssituatie te verbeteren en een onafhankelijke inkomenspositie te verwerven. Kijk Haar! wil een bijdrage leveren door te stimuleren, uit te dagen en te faciliteren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan groei en ontwikkeling. Wij willen werkzoekende 50+ vrouwen met een uitkering stimuleren meer zichtbaar te zijn en hun vaardigheden en talenten te blijven benutten.

Wat wil je over 5 jaar zeker bereikt hebben?

De mogelijkheid veel meer vrouwen te helpen, meer publiciteit voor onze activiteiten, groei van het aantal vrijwilligers, een meer permanente locatie zodat we ook kledingruilparty’s kunnen organiseren voor de doelgroep, wellicht uitbreiding naar andere steden

Hoe ben je bij deze ruimte via Interveste gekomen?

Via een van onze deelnemers aan de trainingsprogramma’s, die de informatie vond op Facebook. Er was direct een prettig contact met de mensen van Interveste.

Wat wil je zelf nog graag genoemd hebben? 

In 2016 won ik de Libelle Ster als een van de 10 vrouwen met bijzondere initiatieven in Nederland voor onze activiteiten.

De dames van Stichting Kijk haar

Stichting Kijk Haar

https://kijkhaar.nu/

Facebook antwoorden