Club van Vrijwilligers logo

Vrijwilligers zijn gelukkige mensen!

Het CBS heeft onlangs nieuwe analyses over vrijwilligers vrijgegeven. De analyses zijn opgesteld aan de hand van onderzoeken die plaats vonden tussen 2013 en 2018. Wat blijkt? Van de 45.000 ondervraagden zijn de vrijwilligers gelukkiger dan mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten. 91 procent van de ondervraagden geeft aan gelukkig te zijn tegenover 85% die geen vrijwilligerswerk doen.

Voor het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn zijn van 2013 tot en met 2018 gegevens verzameld van ruim 45 duizend personen van 15 jaar of ouder. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan in welke mate ze zichzelf een gelukkig mens vinden. De ondervraagden konden hierbij een waardering geven van 1 tot 10, waarbij 1 zeer ongelukkig is en een 10 uiteraard het tegenovergestelde.

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden met een 7 of hoger, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers. Het aandeel dat zich ongelukkig voelt (en zichzelf minder dan een 5 geven op de schaal van 10) is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.

Al gelukkiger met een uurtje vrijwilligerswerk

Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen, of dat mensen die zich gelukkig en tevreden voelen zich vaker als vrijwilliger inzetten is niet onderzocht. Wel bleek dat heel veel uren vrijwilligerswerk een mens niet per se gelukkiger maakt. Eigenlijk klopt het dus dat je met een uurtje vrijwilligerswerk al een gelukkiger mens wordt, volgens het CBS. Goed nieuws voor de Club van Vrijwilligers dus!

Facebook antwoorden