Waarom heb ik een garantsteller nodig?

We krijgen regelmatig de vraag of een garantsteller verplicht is. Het antwoord is simpel: ja, zonder garantsteller kun je niet voor ons wonen. We proberen hieronder het e.e.a. uit te leggen

garantstelling-huisvestingWat is een garantsteller?

Een garantsteller is iemand die letterlijk voor jou garant staat. Als je je huur niet meer kunt betalen, door onvoorziene omstandigheden of er ontstaat schade aan je woning of appartement en je kunt dat niet bekostigen dan komt de garantsteller in beeld. Gelukkig komt dit maar zelden voor.

Waarom een garantsteller?

Hoewel je vroeger vaak tientallen jaren bij hetzelfde bedrijf bleef werken komt dat vandaag de dag steeds minder vaak voor. We maken het zeer vaak mee dat mensen onverwacht werkloos worden en niet meer aan hun betalingen kunnen voldoen. De garant kan in dit geval bijspringen en er zo voor zorgen dat de huur e.d. toch betaald wordt.

Ook zien we dat sommige mensen het moeilijk vinden in te schatten hoeveel kosten ze nu per maand echt kwijt zijn. Vooral bij mensen die voor het eerst op zich zelf gaan wonen is dit erg lastig. Er wordt nog wel eens vergeten om onvoorziene kosten mee te tellen (de wasmachine begeeft het, de auto gaat kapot, de verzekeringskosten etc).

Wie mag mijn garantsteller zijn?

In principe mag iedereen garant staan, maar we hebben wel enkele uitzonderingen. Een garantsteller is altijd een persoon, dus geen bedrijf of instelling.

Ook mag je (ex-)partner niet garant staan. Het is gebleken dat dit helaas voor alle betrokkenen vaak niet prettig werkt. We stellen het op prijs als de garantsteller in Nederland zijn inkomen geniet en daar ook woonachtig is: Een garant dient mogelijk als er iets gebeurt met de bewoner of woning snel ter plaatse te zijn. Het is minder handig dus als je garant 3 uur reistijd of meer heeft.
Je kunt  niet voor jezelf garant staan, ook al heb voldoende financiĆ«le middelen op je spaarrekening staan.

Voor elkaar garant staan

Gaan jullie samenwonen? Dan kun je niet voor elkaar garant staan. Het is wel mogelijk dat bewoner 1 voor bewoner 2 garant staat, maar dan heeft bewoner 1 echt een externe garantsteller nodig. Uiteraard mogen jullie ook beiden een externe garantsteller hebben.

Mag ik een anonieme garantsteller hebben?

We hebben echt gegevens nodig van je garantsteller. Anoniem kan dus niet. Naast een identiteitsbewijs willen we ook van de garantsteller weten of deze persoon zou kunnen voldoen aan de betalingen. De gegevens van de garantsteller mogen ingevuld worden op het formulier Garantstelling Huisvesting, te vinden op onze downloads pagina.

Facebook antwoorden