Wonen in oudste wijk van Zoetermeer

In 1935 is de gemeente Zoetermeer ontstaan. Zoetermeer is in een paar jaar uitgegroeid van een dorp van minder dan 10.000 inwoners tot een stad met bijna 125.000 inwoners. Interveste beheert op dit moment drie verzamelpanden in de wijk Palenstein. Uiteindelijk gaan de flats plaats maken voor nieuwbouw, maar tot die tijd zullen de leeggekomen appartementen bewoond worden door Interveste bewoners.

Geschiedenis

De bewoning van Zoetermeer is waarschijnlijk ongeveer 1000 jaar geleden ontstaan. Er is bekend dat het volk ‘botting’ moest betalen. Dit is een soort belasting die aan de Graaf van Holland werd betaald. Het is bekend dat alleen de oudste plaatsen hiervan gebruik maakten. Van oorsprong is Zoetermeer een vissersdorp. Er zijn aanwijzingen dat het dorp Zoetermeer al voor het jaar 1100 bestond. De mensen uit die tijd leefden van de veenontginning rondom het dorp. De plekken waar het veen was afgegraven vulden zich met water en zo ontstonden er allerlei meertjes. Het veen werd afgestoken en zelfs onder water verder uitgebaggerd en als turf in omliggende steden als brandstof verkocht die gebruikt werd in de vele fabrieken uit die tijd. In 1614 werd er besloten om de meren droog te gaan leggen.

Boterdorp

Veel boeren in de omgeving van Zoetermeer produceerden ook boter. Zoetermeer kreeg in de jaren 1930 naam als boterdorp met maar liefst 50 boter- en margarineboeren.
In 1868 werd er een spoorlijn aangelegd tussen Den Haag en Utrecht. Zoetermeer werd hierdoor zeer goed bereikbaar. Daarom werd de stad na de Tweede Wereldoorlog aangewezen als groeikern. Al snel is het inwoners aantal van 10.000 naar boven de 100.000 gestegen.

Palenstein

De twee verzamelpanden die op dit moment in beheer zijn bij Interveste zijn gevestigd in de wijk Palenstein. Palenstein stamt af van de middeleeuwen. In 1360 is er een kasteel gebouwd met de naam “Huis te Palenstein”. De woontoren was gebouwd op honderden palen. Deze zijn in de jaren 80 tijdens een opgraving teruggevonden samen met gebruiksvoorwerpen uit deze tijd. In 1791 werd het afgebroken. Er kwam een fraai buitenhuis met een grote tuin voor terug. In de vorige eeuw moest dit plaatsmaken voor enkele margarinefabrieken.

Wonen in Palenstein

Palenstein is een wijk met veel woongelegenheid. De wijk is ontstaan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er was een groot woningtekort in regio Den Haag. Om dit woningtekort te verhelpen zijn er daarom vele galerijflats gebouwd. Palenstein is de eerste woonwijk die werd gebouwd na de oorlog.

Inmiddels zijn enkele van deze flats al gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Interveste beheerde ook de vrijgekomen woonruimtes in die flats.

Kom zelf kijken!

Momenteel heeft Interveste in de Dirc van de Doortogelaan, Goeswijn van der Poellaan en Diederik van Teillingenlaan tijdelijke huurwoningen in beheer. Al deze flats zijn gelegen in de wijk Palenstein. Je kunt de woonruimtes terug te vinden op de woningaanbodpagina‘s van Interveste.

Wil je de appartementen zelf eens in het echt bekijken? Dan hebben we goed nieuws: Op 2 maart vindt er een Open Huis plaats aan de Dirc van de Doortogelaan. Je bent van harte welkom om alle vragen te stellen die je hebt over de ruimtes of onze werkwijze en voorwaarden. Meld je hier aan.

Facebook antwoorden