Woningeigenaren in Den Bosch het meest tevreden

Volgens nieuwe gegevens van het CBS zijn woningeigenaren in Den Bosch het meest tevreden met hun huis – van de steden met meer dan 100.000 inwoners. Maar liefst 97% van de ondervraagden in de Brabantse stad was (zeer) tevreden met hun woning. De gegevens zijn gebasseerd op het Woon Onderzoek Nederland 2018, een driejaarlijkse enquête onder bijna 68 duizend Nederlanders

In 2018 woonden zo’n 4,5 miljoen huishoudens in een koopwoning, 2,1 miljoen huishoudens in een sociale huurwoning en 910 duizend huishoudens in een particuliere huurwoning. Van die 4,5 miljoen huishoudens was er in Rotterdam een een heel aantal minder tevreden huiseigenaren te vinden. 87% gaf hier aan (zeer) tevreden te zijn, 10% minder dan in Den Bosch dus.

Tevredenheid onder huurders

Van de huurders in de grote steden kwam Den Haag het minst positief uit de bus. 62% was daar tevreden met hun woning. In Amersfoort werd juist een stuk positiever gereageerd. Daar waren 79% van de huurders zeer tevreden.

Er wordt bij tevredenheid gekeken naar de staat van het huis maar ook de leefomgeving. Van de ondervraagden die niet tevreden waren met hun huis wil 21% daadwerkelijk gaan verhuizen.

Tevredenheid in de provincies

In het kaartje hieronder is duidelijk te zien dan mensen in de randstad een stuk minder tevreden zijn over zowel hun huis als de woonomgeving. Mensen in alle Noordelijke provincies, behalve Groningen, lijken verreweg het meest tevreden. Groningen scoort een heel stuk lager aangezien mensen daar met de problemen van aardbevingen, scheuren in hun huizen en onzekere oplossingen zitten. Waarom men in Limburg niet tevreden is de met de woonomgeving is ons onduidelijk. Het is een feit dat veel ondervraagden in de steden daar wonen.

Onderzoek tevredenheid bewoners woningen
Onderzoek tevredenheid bewoners woningen. Bron: CBS
Facebook antwoorden