Interveste beheert als sinds het begin van deze eeuw door heel gemeente Dordrecht panden voor vele corporaties en instellingen in Dordrecht en omgeving. De woningen worden op basis van antikraak of tijdelijk verhuur aangeboden. Vandaar dat het ons goed lijkt even wat meer over Dordrecht te vertellen. antikraak aanbod

Gemeente Dordrecht

Dordrecht is met zijn 118.283 inwoners (30 juni 2008, bron: CBS) de vierde stad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De stad ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas.
boot in water in Gemeente Dordrecht

Omringd door waterwegen

De bewoners van Dordrecht noemen hun stad veelal Dordt. Sinds 1 juli 1970 omvat de gemeente Dordrecht het totale Eiland van Dordrecht dat omringd wordt door brede waterwegen: Oude Maas, Beneden-Merwede, Nieuwe Merwede, Hollands Diep en Dordtsche Kil.

Dordrecht kent de volgende stadswijken en kleine kernen en in elk van die kernen heeft Interveste wel woonruimtes beheerd: Binnenstad, Noordflank, Reeland, De Staart, Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Stadspolders, Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven, Sterrenburg, Dubbeldam, Kop van 't Land, Tweede Tol, Wieldrecht, Willemsdorp (gehucht; voormalige veerplaats richting Moerdijk). Bleijenhoek, Transvaalbuurt, Land van Valk, Indische buurt, Vogelbuurt, Van Gogh-buurt, Oudelandshoek, Zeehavenlaan, Lijnbaan, Klein Dubbeldam, De Hoven, Zuidpolder.

Aangrenzende gemeenten zijn: Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Binnenmaas, Werkendam (NB), Moerdijk (NB) en Drimmelen.

Antikraak aanbod

Winkelen en markten

In de binnenstad zijn voldoende winkels, onder andere op de Voorstraat. Op het Statenplein en Sarisgang is er markt op vrijdag en op zaterdag; Op Dubbeldam op dinsdag.

Bezienswaardigheden

Belangrijke bezienswaardigheden in Dordrecht zijn in de eerste plaats de rivierkade bij de Groothoofdspoort, verder de Grote Kerk met zijn markante, onvoltooide toren en - ongebruikelijk in Holland - zijn stenen overwelving. Ook de binnenhavens en grachten, waarvan er één wordt overkluisd door het stadhuis en het Scheffersplein, vormen een bezienswaardigheid. Langs de grachten en oude havens staan indrukwekkende koopmanshuizen.

Het Hof is een oud Augustijner klooster met een interessante geschiedenis. In Het Hof vond bijvoorbeeld in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. Het in de twintigste eeuw geschapen Statenplein is tegenwoordig het commerciële middelpunt van de stad. Op het nabijgelegen Scheffersplein staat een standbeeld van de Dordtse schilder Ary Scheffer en op de Visbrug een standbeeld van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt. Op de Noordendijk vinden we de laatst overgebleven molen in Dordrecht: Molen Kijck over den Dijck. Dordrecht kent ook nog enkele hofjes: o.a. de Lenghenhof (gesticht: 1755), de Regentenhof (?) de Arend Maartenshof (1625), de Van Slingelandthof (1542), en de Clara- en Mariahof (1881). In de gemeente zijn meerdere kunstwerken geplaatst. Standbeeld Ary Sheffer in Dordrecht

Natuur

Ten oosten van de stad ligt de Sliedrechtse Biesbosch, ten zuiden de Dordtse Biesbosch. Deze nog steeds op het Eiland van Dordrecht gelegen gebieden vormen samen de Hollandse Biesbosch, één natuur- en recreatiegebied. Via het pontje tussen de Kop van het Land en Werkendam is de rest van het Nationaal Park De Biesbosch toegankelijk. In de Hollandse Biesbosch is het Biesboschcentrum Dordrecht van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

Antikraak aanbod

Economie, industrie, werkgelegenheid en ambities

Tot de huidige bestaansmiddelen van Dordrecht behoren scheepsbouw, houtindustrie en metaalindustrie. De Merwestad heeft de zesde zeehaven van Nederland. Met de Drechtsteden is een ambitieuze visie ontwikkeld, die de regio nieuwe economische impulsen geeft. De ontwikkelingen leiden ook steeds meer tot zakelijke dienstverlening. Één van de grootste werkgevers op het 'Eiland van Dordrecht' is DuPont Dordrecht. Op bedrijventerrein 'Staart-Oost' heeft DuPont De Nemours (Nederland) B.V. 9 fabrieken gebouwd die gezamenlijk 900 medewerkers in vaste dienst hebben. Dordrecht is een stad met ambities. Zo zijn er de afgelopen jaren veel plannen gemaakt om een Leerpark en een Gezondheidspark te realiseren. Leerpark Dordrecht is gelegen tussen de N3, Laan der Verenigde Naties, de spoorlijn en de Dubbeldamseweg.
Prachtige foto van Dordrecht met gracht

Vervoer in en naar Dordrecht

Per fiets

Dordrecht is bereikbaar via de Stadsbrug vanaf Zwijndrecht, via de Kiltunnel vanaf de Hoeksche Waard, via de Papendrechtse Brug vanuit Papendrecht, vanuit Sliedrecht, via de spoorbrug en vanuit het zuiden, Noord-Brabant via twee zijden van de Moerdijkbrug.Daarnaast is de stad voor fietsers over het water met een veer te bereiken vanuit Papendrecht, Rotterdam, Sliedrecht, Werkendam en Zwijndrecht.

Over water

Over het water is de stad te bereiken vanuit Werkendam, bij de Kop van 't Land. Vanuit Zwijndrecht de Veerkade, met de Waterbus naar de Hooikade of de Merwedekade. Vanuit Papendrecht is de stad met het veer vanaf de Veerkade, Papendrecht-West en Papendrecht-Oost te bereiken. Vanuit Sliedrecht vaart er ook een Waterbus naar de Merwelanden in Dordrecht en de Hooikade in Dordrecht. Vanuit Rotterdam is de stad eveneens te bereiken met de Waterbus.
Prachtige foto van Dordrecht met gracht

Per auto

Dordrecht is bereikbaar via de Rijksweg A16 vanuit Rotterdam en Breda, middels afrit 21 (Dordrecht-Centrum) en afrit 20 (Randweg Dordrecht). De laatste leidt naar de N3, vanwaar het oostelijke deel van de stad bereikt kan worden. Ook is Dordrecht bereikbaar via Rijksweg A15 voor verkeer uit Rotterdam en/of Gorinchem. Via de N3 kan via verschillende afslagen Dordrecht in gereden worden.

Per trein

Dordrecht heeft drie treinstations. Het oudste en belangrijkste station van de stad is Station Dordrecht ten zuiden van de historische stadskern; bij de opening in 1871 lag het in de toen nog zelfstandige gemeente Dubbeldam. Naast stoptreinen en sprinters stoppen er ook intercitytreinen. Het is gelegen aan de spoorlijnen Breda - Rotterdam (Staatslijn I), Rotterdam - Roosendaal/Vlissingen en Elst - Dordrecht (Betuwelijn).

Antikraak aanbod