Aanbod woonruimte Dordrecht huur en antikraak

> Dordrecht huren en antikraak op www.interveste.nl


Interveste - De leegstandbeheer specialist van Nederland


Gemeente Dordrecht

Dordrecht is met zijn 118.283 inwoners (30 juni 2008, bron: CBS) de vierde stad van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De stad ligt op de plaats waar de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude Maas. De bewoners van Dordrecht noemen hun stad veelal Dordt. Sinds 1 juli 1970 omvat de gemeente Dordrecht het totale Eiland van Dordrecht dat omringd wordt door brede waterwegen: Oude Maas, Beneden-Merwede, Nieuwe Merwede, Hollands Diep en Dordtsche Kil. Stadswijken, buurten en kleine kernen Dordrecht kent de volgende stadswijken en kleine kernen: Binnenstad, Noordflank, Reeland, De Staart, Oud-Krispijn, Nieuw-Krispijn, Stadspolders, Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven, Sterrenburg,
Dubbeldam, Kop van 't Land, Tweede Tol, Wieldrecht,  Willemsdorp (gehucht; voormalige veerplaats richting Moerdijk). Bleyenhoek, Transvaalbuurt, Land van Valk, Indische buurt, Vogelbuurt, Van Gogh-buurt, Oudelandshoek, Zeehavenlaan, Lijnbaan, Klein Dubbeldam, De Hoven, Zuidpolder. Aangrenzende gemeenten: Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Binnenmaas, Werkendam (NB),  Moerdijk (NB), Drimmelen.


Winkelen en markten

In de binnenstad zijn voldoende winkels, onder andere op de Voorstraat. Op het Statenplein en Sarisgang is er markt op vrijdag en op zaterdag; Op Dubbeldam op dinsdag.


Bezienswaardigheden

Belangrijke bezienswaardigheden in Dordrecht zijn in de eerste plaats de rivierkade bij de Groothoofdspoort, verder de Grote Kerk met zijn markante, onvoltooide toren en - ongebruikelijk in Holland - zijn stenen overwelving. Ook de binnenhavens en grachten, waarvan er één wordt overkluisd door het stadhuis en het Scheffersplein, vormen een bezienswaardigheid. Langs de grachten en oude havens staan indrukwekkende koopmanshuizen. Het Hof is een oud Augustijner klooster met een interessante geschiedenis. In Het Hof vond bijvoorbeeld in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. Het in de twintigste eeuw geschapen Statenplein is tegenwoordig het commerciële middelpunt van de stad. Op het nabijgelegen Scheffersplein staat een standbeeld van de Dordtse schilder Ary Scheffer en op de Visbrug een standbeeld van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt. Op de Noordendijk vinden we de laatst overgebleven molen in Dordrecht: Molen Kijck over den Dijck. Dordrecht kent ook nog enkele hofjes: o.a. de Lenghenhof (gesticht: 1755), de Regentenhof (?) de Arend Maartenshof (1625), de Van Slingelandthof (1542), en de Clara- en Mariahof (1881). In de gemeente zijn meerdere kunstwerken geplaatst.


Natuur

Ten oosten van de stad ligt de Sliedrechtse Biesbosch, ten zuiden de Dordtse Biesbosch. Deze nog steeds op het Eiland van Dordrecht gelegen gebieden vormen samen de Hollandse Biesbosch, één natuur- en recreatiegebied. Via het pontje tussen de Kop van het Land en Werkendam is de rest van het Nationaal Park De Biesbosch toegankelijk. In de Hollandse Biesbosch is het Biesboschcentrum Dordrecht van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.


Economie, industrie, werkgelegenheid en ambities

Tot de huidige bestaansmiddelen van Dordrecht behoren scheepsbouw, houtindustrie en metaalindustrie. De Merwestad heeft de zesde zeehaven van Nederland. Met de Drechtsteden is een ambitieuze visie ontwikkeld, die de regio nieuwe economische impulsen geeft. De ontwikkelingen leiden ook steeds meer tot zakelijke dienstverlening. Één van de grootste werkgevers op het 'Eiland van Dordrecht' is DuPont Dordrecht. Op bedrijventerrein 'Staart-Oost' heeft DuPont De Nemours (Nederland) B.V. 9 fabrieken gebouwd die gezamenlijk 900 medewerkers in vaste dienst hebben.  Dordrecht is een stad met ambities. Zo zijn er de afgelopen jaren veel plannen gemaakt om een Leerpark en een Gezondheidspark te realiseren. Leerpark Dordrecht is gelegen tussen de N3, Laan der Verenigde Naties, de spoorlijn en de Dubbeldamseweg. Het is de bedoeling om hier circa 60.000 m2 opleidingsruimte te creëren. De bouwactiviteiten zijn reeds van start gegaan voor de nieuwbouw van het ROC Da Vinci College. Daarna zal gewerkt worden aan nieuwe huisvesting voor het Insula College en het Stedelijk Dalton Lyceum. In Gezondheidspark Dordwijk komt een breed aanbod van voorzieningen in de gezondheidszorg, met als centraal punt 'Locatie Dordwijk' van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Eveneens reeds gerealiseerd zijn de: de Bloedbank, Dienstapotheek Drechtsteden en psychiatrische kliniek De Kreek (De Grote Rivieren). In de toekomst zal hier waarschijnlijk ook de GGD gevestigd worden. Het ziekenhuis zelf zal uitgebreid worden met de nieuwe afdeling High Care dialyse en de nieuwe Geriatrische afdeling. Verder zal er in de directe nabijheid van het Gezondheidspark veel plaats zijn voor sport op de Sportboulevard. Alle bestaande voorzieningen zullen worden vervangen door nieuwbouw: Sporthal, Turnzaal, IJsbaan, Zwembad, Fitness en racketsport zullen allemaal ondergebracht worden onder één dak. De totale oppervlakte van dit sportpaleis komt overeen met circa 3 voetbalvelden. Direct grenzend aan de Sportboulevard zal een groot evenemententerrein worden aangelegd. Ook de wijk 'Stadswerven' hoort zeker in dit rijtje thuis. Dit is een nieuwe te bouwen wijk tussen het centrum en 'De Staart'. Het wordt gebouwd op een voormalig industrieterrein en op de grond van het voormalige 'Gemeente Elektriciteits Bedrijf'. Met het eerste deel is al begonnen. Er komt een hotel en restaurant in een oude watertoren. Naar voorbeeld van De Koperen Hoogte nabij Zwolle. (Bron: Wikipedia)


> Dordrecht aanbod woonruimte, ook voor tijdelijk wonen

Contact met Interveste

Facebook Messenger