Eindhoven Huurwoningen en antikraak woonruimte

> Meer over antikraak wonen Eindhoven


Interveste - De leegstandbeheer specialist van Nederland


Gemeente Eindhoven

Eindhoven is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland, in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. De agglomeratie Eindhoven, bestaande uit de gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Nuenen en Geldrop-Mierlo, telt bijna 440.000 inwoners op een oppervlakte van ongeveer 540 km². De stad Eindhoven ontstond op een hoger gelegen terrein tussen de riviertjes de Dommel en de Gender. Het kreeg al in 1232 stadsrechten en marktrecht van hertog Hendrik I van Brabant. Eindhoven moet gezien worden als een gestichte (en niet geleidelijk gegroeide) nederzetting binnen de stedenpolitiek van Hendrik I. Op de plaats van het oude kasteel uit de vijftiende eeuw ligt nu villa Ravensdonck, dichtbij het Augustijnenklooster Mariënhage. In 1583 werd de omwalling al weer afgebroken. Binnen de wallen lag de middeleeuwse St.-Catharinakerk, die in 1860 werd afgebroken en vervangen door de huidige neogotische kerk. De huidige kerk uit 1867 werd ontworpen door Pierre Cuypers en valt op door een koor naar het westen. Tussen 2004 en 2006 werd het koor van de middeleeuwse St.-Catharinakerk met de daarin en eromheen begraven stoffelijke overblijfselen, opgegraven onder leiding van de Eindhovense stadsarcheoloog Nico Arts. In 1920 ontstond de huidige gemeente Eindhoven, toen ook wel Groot-Eindhoven genaamd, uit een fusie van de oorspronkelijke gemeente Eindhoven, die niet veel meer dan de huidige binnenstad omvatte, met de omliggende gemeenten Strijp, Woensel, Gestel, Tongelre en Stratum. Sindsdien zijn er enkele kleinere annexaties en grenscorrecties geweest, waarbij een deel van de voormalige gemeente Geldrop en later een deel van de gemeente Veldhoven werd toegevoegd, het laatste voor de bouw van de Vinexwijk Meerhoven.


Economie en Bedrijven

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de autofabriek DAF, hoewel voor de oorlog opgericht, fors bijgedragen aan de expansie. In 2003 gaven ruim 9500 bedrijven in de regio werk aan bijna 130.000 mensen. Eindhoven heeft veel industrie gekend, namelijk textielindustrie, sigarenindustrie, hoedenfabricage en luciferfabricage. Deze hebben zich vanaf het begin van de 19e eeuw ontwikkeld maar de meeste fabrieken in deze sectoren zijn na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. De textielindustrie kwam op vanuit de gilden en de aanwezigheid van waterkracht, en ook de hoedenindustrie kent wortels die teruggaan tot de 18e eeuw. Voorts speelde de aanwezigheid van huisnijverheid, goedkope arbeidskrachten en dito grond een belangrijke rol. Vanaf 1891 kwam Philips op, en ook de vrachtwagenfabrikant DAF heeft, vanaf ongeveer 1930, veel bijgedragen aan de werkgelegenheid van Eindhoven. Sedert omstreeks 1980 heeft Philips zich grotendeels uit Eindhoven teruggetrokken, hoewel de kenniscentra van Philips Lighting en Philips Research in Eindhoven zijn gebleven. Toeleveringsbedrijven en verzelfstandigde onderdelen van Philips hebben in Eindhoven en omgeving echter veel nieuwe werkgelegenheid gebracht, met name op het gebied van hoogwaardige technologie. Het grootste van deze bedrijven is ASML te Veldhoven, dat chipmachines maakt. Ook de VDL Groep is voortgekomen uit een toeleveringsbedrijf van Philips.


Technologie

Vandaag de dag fungeert Eindhoven als het centrum van technologie in het zuiden van Nederland. Van al het geld besteed in Nederland aan ontwikkeling en onderzoek gaat een derde naar Eindhoven en omgeving. De leus van de gemeente, leading in technology, is hier op gebaseerd. In de regio Zuid-Oost Brabant bestaat de stichting Brainport. Brainport is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en wordt gevormd door de gemeenten in Zuid-Oost Brabant. De grootste uitgaven en meeste patentaanvragen komen vanuit Eindhoven, voornamelijk Philips. Tevens is in Eindhoven de High Tech Campus Eindhoven gevestigd, waar bedrijven als Philips en IBM letterlijk naast elkaar zitten.


Winkelen

Vooral in het centrum in de binnenstad zijn veel winkels. Het winkelgebied in het centrum beslaat de volgende delen: De Demer, Rechtestraat, Vrijstraat, Hermanus Boexstraat, Hooghuisstraat, Nieuwstraat en de pleinen 18 Septemberplein, Catharinaplein en Markt maken deel uit van het kernwinkelgebied, daar waar de grotere winkelketens zich vooral gevestigd hebben. Grote overdekte winkelcentra in de binnenstad zijn de Heuvel Galerie direct naast de Markt en het in 2005 heropende winkelcentrum Piazza aan het 18 Septemberplein. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw gebied dat deel uit moet gaan maken van het kernwinkelgebied. Hier moeten, naast een futuristisch gebouw aan de kop van het 18 Septemberplein, een megabioscoop-complex, diverse horeca en talloze grotere winkelketens komen. Naar verwachting zal in 2009 dit project, dat te midden in de driehoek Emmasingel-Vrijstraat-Demer komt te liggen en Rond de Admirant is genaamd, gereed zijn,. De Bergen is een buurt direct naast het bovengenoemde kernwinkelgebied. Hier zijn vooral antiek- en speciaalzaken te vinden. Dit gebied is vanuit het kernwinkelgebied te bereiken via de Vrijstraat of Hooghuisstraat. Buiten het centrum is in het stadsdeel Woensel Noord het Winkelcentrum Woensel te vinden. Met 160 winkels is dit gebied het grootste wijk-winkelcentrum buiten de Randstad. Veel multiculturele winkels zijn te vinden op de Kruisstraat en de Woenselse Markt.


Bouwwerken

Het gebied de Bergen is nog een Eindhovense wijk in zijn oude staat, maar ook op andere plaatsen in de in de stad zijn bezienswaardige historische panden te bezoeken. Met name de industriële revolutie die aanvankelijk door textiel- sigaren- en luciferfabrieken, en later voornamelijk door Philips in de stad teweeg is gebracht is de moeite van het verdiepen waard. Andere hoogtepunten zijn de Catharinakerk (1867) en de Heilig Hartkerk (1898). Het letterlijke hoogtepunt in Eindhoven is de Admirant en staat naast het eerste gloeilampenfabriekje van Philips. De woontoren is met 105 meter het hoogste gebouw van Eindhoven. Op een andere plaats waar "oud en nieuw" samenkomen is bijvoorbeeld het van Abbemuseum met een zeer moderne aanbouw. Ook op andere gebieden van moderne architectuur is er veel te zien in Eindhoven, en doet ook het Evoluon nog steeds futuristisch aan. Eindhoven heeft het nieuwe millennium veel ondernomen in hoogbouw. De Regent was in 1999 het eerste gebouw dat zich serieus (voor Nederlandse begrippen weliswaar) hoogbouw kan noemen, maar daarna zijn er in de stad onder meer de Kennedytoren (kantoren), Vesteda Toren, Porthos en De Admirant (alle voornamelijk woningen) verrezen. In oktober 2006 werd bekend gemaakt dat er op de locatie van het Postkantoor ten oosten van het centraal station Eindhovens nieuwste hoogste zal verrijzen, een woontoren van 125 meter. Bouwprojecten die in uitvoering zijn zijn onder meer het voormalige Philips fabrieksterrein Strijp-S, 27 hectare groot, dat omgebouwd wordt tot een gebied om te wonen, te werken en te recreëren. De laatste oplevering hiervan staan gepland voor 2020. Tevens wordt een 25 meter hoge "Blob" gebouwd bij het 18 septemberplein.


Parken

Behalve de vele te bezichtigen bouwwerken kent Eindhoven veel parken en plantsoenen. Eindhoven is de groenste stad van de grootste vijf steden van Nederland, maar ook nog de groenste gemeente van de vijf grootste Brabantse steden. Ongeveer een derde van alle openbare ruimte in Eindhoven is "groen". De oppervlakte groen berekend per woning is bijna 100 m². Enkele grote parken in Eindhoven zijn onder meer het Stadswandelpark, de Genneper Parken, het Philips van Lenneppark, Philips de Jongh Wandelpark en het Henri Dunantpark. Ook om de Karpendonkse Plas is er een groen gebied.


Luchthaven

Eindhoven heeft een eigen luchthaven, Vliegbasis Eindhoven, die tevens wordt gebruikt voor civiele luchtvaart als Eindhoven Airport. Het vliegveld bestaat sinds 1932, toen het een geheel civiel vliegveld was. In april 1939 werd het vliegveld gevorderd vanwege de algemene mobilisatie. Na de oorlog werd het een gecombineerd civiel en militair vliegveld. In de jaren 90 is het vliegveld een paar kilometer verhuisd en is op de originele locatie een woonwijk verrezen, waar het originele luchthavengebouw nog dienst doet als wijkcentrum van Meerhoven. Eindhoven Airport is voor 51% eigendom van Schiphol Group en de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zijn elk voor 24,5% aandeelhouder. De grond is eigendom van de Koninklijke Luchtmacht. Eindhoven Airport vervoerde in 2007 meer dan 1,5 miljoen passagiers. (Bron: Wikipedia)


> Meer over wonen in Eindhoven

Contact met Interveste

Facebook Messenger