Zoek in onze veelgestelde vragen

Zoekresultaten

Met hoeveel personen mag ik hier wonen?
Voor antikraakkamers geldt dat er een persoon per kamer kan worden geplaatst. Ben je dus als stelletje op zoek, dan dienen jullie beiden een antikraakkamer te gaan bewonen (twee kamers dus). Bij veel tijdelijke huurwoningen plaatsen we juist twee personen, tenzij anders aangegeven is. We verwijzen naar de voorwaarden van de specifieke woning om hier duidelijkheid over te krijgen.
Wat is huishoppen?

Huishoppen is het zeer kort bewonen van panden. Het gaat in alle gevallen om antikraak- ofwel bruikleencontracten. De periode van huishoppen varieert van 4 tot 8 weken ongeveer. Voordelen zijn dat je zelfs bij deze kortstondige bewoning eerder in aanmerking komt om doorgeplaatst te worden. Tevens vervallen de contractskosten bij huishoppen. Je kunt dus voor zeer korte tijd in soms erg gave panden wonen. Van watertorens tot hotels tot schoolgebouwen. Alles is mogelijk.

Wat is het verschil tussen antikraak en tijdelijk huren?
Interveste verzorgt tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Deze vorm van tijdelijke verhuur gebeurt vaak bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 7 jaar. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist.
Wat zijn de kosten van antikraak?
Interveste geeft de door haar beheerde panden tijdelijk in bruikleen aan haar huiswachten. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. De tijdelijke gebruikers betalen wel een bedrag aan servicekosten, een bedrag dat beduidend lager ligt dan de marktconforme huurprijs. Voor meer informatie over de maandtarieven kun je ons mailen of contact opnemen via Facebook. Er moet dan wel bekend zijn om welke woonruimte of werkruimte het gaat.
Hoe lang duurt tijdelijke bewoning?

Wonen voor Interveste varieert van een maand tot enkele jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Hoe lang je ergens kunt verblijven is vooraf nooit bekend. De minimale garantie die we kunnen geven is 4 weken bij antikraak en 6 maanden bij tijdelijke huur. Als het pand aan de eigenaar wederopgeleverd moet worden, krijgen de bewonende huiswachten een opzegging en moeten zij de accommodatie bezemschoon en volledig ontruimd opleveren binnen de gestelde termijnen.

In de meeste gevallen is dit vier weken. Als de huiswacht zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, probeert Interveste vervangende woonruimte aan te bieden. Hiervoor bestaan echter geen garanties.

Welke documenten hebben jullie nodig?
De benodigde documenten staan op deze documentenpagina. Let op: er zit verschil tussen antikraak en tijdelijke huur. Bij tijdelijke huur hebben we een inkomensverklaring nodig van de Belastingdienst.
Ik krijg een bijstandsuitkering van gemeente X. Kan ik in Y gaan wonen?
Als je een bijstandsuitkering van een gemeente ontvangt, kunnen we je enkel in die gemeente aan een tijdelijke huur- of antikraakwoning helpen. Voorbeeld: Krijg je een uitkering van de gemeente Den Haag, dan kunnen we je alleen in de gemeente Den Haag aan een woning helpen (mits we daar een woning beschikbaar hebben).
Hoeveel mag ik maximaal verdienen?

Voor antikraakruimtes is er geen bovengrens. Al verdien je 100.000 euro per jaar dan mag je nog antikraak wonen. Voor tijdelijke huurwoningen gelden over het algemeen wel limieten en die worden jaarlijks bijgesteld. Voor het jaar 2023 gelden er twee inkomensgrenzen.

Eenpersoonshuishoudens mogen maximaal € 44035,- verdienen;

Meerpersoonshuishoudens mogen een inkomen van maximaal € 48.625,- verdienen

Bij de voorwaarden van de woningen is te vinden of deze grens van toepassing is.

Mag ik met mijn kind(eren) bij jullie wonen?
Minderjarige inwonende kinderen zijn in onze ruimtes niet toegestaan. Al onze woonruimtes zijn tijdelijk en dus is je contract, of het nu om antikraak gaat of om tijdelijke huur, ook altijd eindig. Dat zou betekenen dat op het einde van het contract we kinderen op straat moeten zetten en dat willen we niet. Uiteraard mag je kindje wel een keertje komen logeren bij je, maar wonen mag dus niet.
Mag ik samenwonen?
In kamers plaatsen we altijd maar een persoon. Voor onze antikraak en tijdelijke huurwoningen of -appartementen hebben we juist een voorkeur voor stelletjes. Waarom? Als er twee mensen wonen is de kans groter dat er iemand thuis is en het pand kan bewaken. Bovendien lenen veel ruimtes zich voor meer dan een persoon. Je kunt als je reageert op een woning ook aangeven dat je wilt samenwonen. Let op: we hebben van jullie beiden wel een bestaand account en bijbehorende documenten nodig als jullie allebei voor ons antikraak willen wonen.
Ik wil mijn huur- of bruikleencontract opzeggen

Als je je huur of woonruimte wilt opzeggen dien je daarvoor een formulier in te vullen en op te sturen naar ons. Dat mag gewoon per e-mail (hebben we zelfs liever). Er zijn twee formulieren te vinden op onze Download pagina:

Opzegging tijdelijke huurovereenkomst

Opzegging bruikleenovereenkomst

Woon je antikraak? Dan heb je het formulier Opzegging bruikleenovereenkomst nodig (antikraak = bruikleen).

Hou er wel rekening mee dat je bij tijdelijke huur minimaal zes maanden voor ons woont. Eerder opzeggen kan wel, maar je betaalt dan door totdat de zes maanden volledig zijn en zult ook echt moeten blijven wonen tot de eerste datum van opzegging.

LET OP:
De opzegtermijn bij antikraak of bruikleen is 4 weken.
De opzegtermijn bij tijdelijke huur is 1 maand.

Dat lijkt bijna hetzelfde, maar is het dus niet!

Moet ik borg betalen voor een ruimte?

Jazeker. Als je voor ons komt wonen of werken vragen we altijd borg. De hoogte van de borg is afhankelijk van de ruimte. De hoogte van de borg is minimaal € 320 of in elk geval een maand huur.
Voorbeeld 1 : Is de tijdelijk huur van een ruimte € 475,- per maand, dan betaal je eenmalig € 475,- als borg. Voorbeeld 2 : Ga je antikraak wonen en betaal je per maand € 140 aan kosten? Dan betaal je als borg € 320,-.

Bovenstaande voorbeelden dienen slechts als voorbeeld. De bedragen kunnen bij jouw woning- of werkruimte anders zijn. Vraag dus altijd na als je voor ons gaat wonen hoe hoog de borg is voor jouw ruimte.

Kan ik me inschrijven op het adres waar ik ga wonen?

Als je antikraak gaat wonen of je gaat tijdelijk huren via Interveste dan dien je jezelf altijd op dat adres ook aan te melden bij de gemeente. De gemeente past je adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Een verhuizing kun je soms ook digitaal doorgeven, je hebt hiervoor je DigiD nodig.

Je moet de verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat je adres verandert. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing.

Geef je de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als je belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft.

Ofwel: altijd direct aanmelden bij de gemeente!

Veelgestelde vragen