Zoek in onze veelgestelde vragen

 

Zoekresultaten

Welke informatie moet een huiswacht aanleveren?
Als je gereageerd hebt op een woning, dien je documenten aan te leveren die wij gaan controleren. De benodigde documenten zijn zichtbaar op het moment dat je op een woning hebt gereageerd. Het verdient de voorkeur de gegevens zo snel mogelijk te uploaden via je 'Mijn Interveste' account. Plaatsing gebeurt na selectie op volgorde van binnenkomst.
Hoe lang duurt tijdelijke bewoning?

Wonen voor Interveste varieert van een maand tot enkele jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Hoe lang je ergens kunt verblijven is vooraf nooit bekend. De minimale garantie die we kunnen geven is 4 weken bij antikraak en 6 maanden bij tijdelijke huur. Als het pand aan de eigenaar wederopgeleverd moet worden, krijgen de bewonende huiswachten een opzegging en moeten zij de accommodatie bezemschoon en volledig ontruimd opleveren binnen de gestelde termijnen.

In de meeste gevallen is dit vier weken. Als de huiswacht zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, probeert Interveste vervangende woonruimte aan te bieden. Hiervoor bestaan echter geen garanties.

Wat zijn de kosten van antikraak?
Interveste geeft de door haar beheerde panden tijdelijk in bruikleen aan haar huiswachten. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. De tijdelijke gebruikers betalen wel een bedrag aan servicekosten, een bedrag dat beduidend lager ligt dan de marktconforme huurprijs. Voor meer informatie over de maandtarieven kun je ons mailen of contact opnemen via Facebook. Er moet dan wel bekend zijn om welke woonruimte of werkruimte het gaat.
Wat wordt er van mij verwacht?
De panden die op tijdelijke basis worden bewoond, moeten te allen tijde zo representatief mogelijk blijven. We verwachten van een huiswacht dan ook dat hij zich gedraagt als een “goed huisvader”: dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het pand en de in gebruik zijnde ruimte(n) en klein normaal onderhoud verricht. Groot onderhoud en het verhelpen van calamiteiten gebeurt uiteraard door professionele partijen. Wel vragen we hierbij uw medewerking en betrokkenheid.

Veelgestelde vragen

Wat wij doen

Interveste leegstandbeheer en antikraak is uw dienstverlener voor antikraak wonen, tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur. Interveste levert maatwerk en innovatieve oplossingen bij herbestemming, herontwikkeling en herstructurering in Nederland. Het vastgoed beheer is bij Interveste in vertrouwde handen. Vele organisaties gingen u al voor. Interveste is in staat om uw leegstand een tijdelijke, nieuwe invulling te geven om zo waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop tegen te gaan.

Woningzoekenden kunnen bij Interveste een antikraak kamer of een antikraak woning huren (bruikleen), maar ook het tijdelijk huren van een woning behoort tot de mogelijkheden. Dit is op basis van de Leegstandwet. Interveste heeft een breed "te huur" aanbod van kamers en huurwoningen, antikraak of tijdelijk.

Startende ondernemers en andere organisaties kunnen bij Interveste terecht voor de huur van tijdelijke werkruimte. Tijdelijke werkruimte biedt ondernemers de mogelijkheid om goedkope bedrijfsruimte te huren op soms unieke locaties.

Bent u in het bezit van leegstaand vastgoed of wilt u meer informatie over de diensten van Interveste, maak dan gebruik van de Interveste Leegstandcoach. Wanneer u direct naar een oplossing zoekt, kunt u gebruik maken van Interveste Direct.

Contact met Interveste

Facebook Messenger