Zoek in onze veelgestelde vragen

Zoekresultaten

Welke informatie moet een huiswacht aanleveren?
Als je gereageerd hebt op een woning, dien je documenten aan te leveren die wij gaan controleren. De benodigde documenten zijn zichtbaar op het moment dat je op een woning hebt gereageerd. Het verdient de voorkeur de gegevens zo snel mogelijk te uploaden via je 'Mijn Interveste' account. Plaatsing gebeurt na selectie op volgorde van binnenkomst.
Hoe lang duurt tijdelijke bewoning?

Wonen voor Interveste varieert van een maand tot enkele jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Hoe lang je ergens kunt verblijven is vooraf nooit bekend. De minimale garantie die we kunnen geven is 4 weken bij antikraak en 6 maanden bij tijdelijke huur. Als het pand aan de eigenaar wederopgeleverd moet worden, krijgen de bewonende huiswachten een opzegging en moeten zij de accommodatie bezemschoon en volledig ontruimd opleveren binnen de gestelde termijnen.

In de meeste gevallen is dit vier weken. Als de huiswacht zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, probeert Interveste vervangende woonruimte aan te bieden. Hiervoor bestaan echter geen garanties.

Wat zijn de kosten van antikraak?
Interveste geeft de door haar beheerde panden tijdelijk in bruikleen aan haar huiswachten. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. De tijdelijke gebruikers betalen wel een bedrag aan servicekosten, een bedrag dat beduidend lager ligt dan de marktconforme huurprijs. Voor meer informatie over de maandtarieven kun je ons mailen of contact opnemen via Facebook. Er moet dan wel bekend zijn om welke woonruimte of werkruimte het gaat.
Wat wordt er van mij verwacht?
De panden die op tijdelijke basis worden bewoond, moeten te allen tijde zo representatief mogelijk blijven. We verwachten van een huiswacht dan ook dat hij zich gedraagt als een “goed huisvader”: dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het pand en de in gebruik zijnde ruimte(n) en klein normaal onderhoud verricht. Groot onderhoud en het verhelpen van calamiteiten gebeurt uiteraard door professionele partijen. Wel vragen we hierbij uw medewerking en betrokkenheid.

Veelgestelde vragen