Huismeester bij Interveste Antikraak en Leegstandbeheer

huismeester

Hoewel de vraag naar huismeesters aanzienlijk kleiner is dan de vraag naar huiswachten of tijdelijk huurders, is Interveste altijd op zoek naar geschikte mensen die als huismeester willen fungeren in combinatie met tijdelijk antikraak wonen of tijdelijke huur.

In overleg met de opdrachtgever bepaalt Interveste wat het takenpakket van een huismeester voor een bepaald project zal zijn. De klusjes kunnen zowel sociaal als facilitair van aard zijn. De sociale werkzaamheden omvatten: toezicht houden, informeren en controleren van object en bewoners. Onder facilitaire werkzaamheden wordt verstaan: uitvoeren van klein onderhoud en reparaties.

Een huismeester heeft altijd een relevante achtergrond om de huismeestertaken goed te kunnen verrichten. Flexibiliteit, technische aanleg, praktische instelling, groot verantwoordelijkheidsgevoel en initiatief zijn eigenschappen die een huismeester bij voorkeur moet bezitten. Benoeming tot huismeester volgt pas na een inwerkperiode.

NB: Een huismeester van Interveste is te allen tijde een bewoner binnen het project en fungeert als aanspreekpunt voor bewoners en instanties die met het project te maken hebben.

Wil je huismeester worden?
Geef dit dan aan tijdens de bezichtiging of bij je aanmelding als je reageert op een woon- of werkruimte.