Navigeer naar...
Wat houdt bouwbewoning in?
Interveste plaatst tijdelijke bewoners in mobiele wooneenheden, die de bouwplaats voor u in de gaten houden. Zo is er ook na werktijd intensief toezicht. Bijvoorbeeld in de avonduren en in het weekeind werkt bouwbewoning preventief. Het is een goedkope manier van beveiligen van uw bouwplaats, die zeker ook door verzekeraars wordt gewaardeerd. Soms zijn hierover afspraken te maken, bijvoorbeeld in verband met de dekking of een premieverlaging.
Wat is bouwbescherming?
Bouwbescherming is de uitgebreidere vorm van bouwbewoning. In aanvulling op de bewoning op de bouwplaats zijn extra diensten mogelijk: surveillancerondes, aanwezigheid op risicomomenten, inzetten van huismeesters, signalering, toegangsbeheer en de inzet van waakhonden.
Wat is Diploma beveiliger 2?
De opleiding voor beveiliger is onderverdeeld in niveau 1 en niveau 2. Ten opzichte van de vroegere opleiding tot Algemeen beveiligingsmedewerker (ABM) wordt nu meer aandacht besteedt aan rapportage, sociale en communicatieve vaardigheden en ICT-gebruik. Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding.