de Bruikleenwinkel

De anti-kraak winkel tegen winkelleegstand

Veel startende ondernemers zijn op zoek naar een betaalbare winkelruimte. Interveste geeft deze ondernemers een kans door op bruikleenbasis winkelruimte – de Bruikleenwinkel – aan te bieden. Dat doen wij in samenwerking met vastgoedeigenaren, centrummanagers en gemeentes. Door de korte opzegtermijnen bieden we flexibiliteit aan zowel eigenaar als gebruiker.

Wat zijn de voordelen

Snel een goede reguliere huurder vinden is in deze tijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uw winkelpand tijdelijk in gebruik geven biedt diverse voordelen.

Als er namelijk weer activiteit in en om de winkel plaatsvindt, komt uw pand positief in de schijnwerpers te staan. Nutskosten en belastingen worden door tijdelijke ondernemers betaald. Het dagelijkse onderhoud wordt door hen verricht zodat uw pand in goede conditie blijft.

Blijkt de samenwerking tussen u en de ondernemer succesvol? Dan behoort een vast huurcontract na deze bruikleenperiode tot de mogelijkheden.

Hoe kunnen wij helpen

We komen uw pand bekijken en bespreken met u de mogelijkheden. U krijgt een vast contactpersoon die volledig op de hoogte is van wat er in en om uw winkel gebeurt. Wij verzorgen alle contracten en zullen uit onze database een juiste selectie gaan maken met kandidaten die met hun winkelplan aansluiten bij het winkelbeeld, aandeelhouders, winkeliersvereniging, straatbeeld etc. En uiteraard zorgt Interveste dat er geen problemen kunnen ontstaan bij de wederoplevering van uw pand. Deze dienstverlening is bovendien gratis voor u als pandeigenaar!

Tijdelijk winkelruimte aanbieden?

Bent u zelf eigenaar van leegstaande winkels of winkelruimtes en wilt u meer informatie over onze diensten?

Contact opnemen
Direct contact